Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Průchod: Obor Web a multimedia (STM-A7B) - průchod studiem, Plán: Web a multimedia (STM-A7B)

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové technologie a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Web a multimedia

Studijní plán: Web a multimedia (STM-A7B)
Doporučený průchod: Obor Web a multimedia (STM-A7B) - průchod studiem

3. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0s Z,ZK Z,L 0 Saláková D.   13104
P A7B01MCS Matematika pro informatiku 2+2 Z,ZK Z 6     13101
P A7B36DBS Databáze 2+2c Z,ZK Z 6 Komenda A. Komenda A. 13136
P A7B36DSA Datové struktury a algoritmy 2+2s Z,ZK Z 6 Richta K. Drchal J., Richta K. 13136
PO A7B39MGA Multimediální a grafické aplikace 2+2c Z,ZK Z 6 Čmolík L., Sedláček D. Čmolík L., Sedláček D. 13139
PO A7B39WA1 Vývoj webových aplikací 2+2c Z,ZK Z 6 Klíma M. Klíma M. 13139

4. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A7B32KBE Kódy a bezpečnost 2+2L Z,ZK L 6 Vaněk T. Vaněk T. 13132
P A7B36PSI Počítačové sítě 2+2c Z,ZK L 6 Boháč L. Boháč L., Kubr J. 13136
PO A7B39MM1 Multimédia 1 2+2L Z,ZK L 6 Berka R., Rund F. Berka R., Rund F. 13139
PO A7B39PGR Programování grafiky 2+2c Z,ZK L 6 Felkel P. Felkel P. 13139
V   Volitelné předměty       6      

5. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A7B36USI Úvod do softwarového inženýrství 2+2s Z,ZK Z 5 Komárek M. Černý T., Komárek M., Šebek J. 13136
PO A7B39TUR Testování uživatelských rozhraní 2+2s Z,ZK Z 5 Sporka A. Sporka A. 13139
P   Projekt       6      
V   Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova       4      
V   Volitelné předměty       10      

6. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A7B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s KZ L 5 Starý O., Vašíček J. Starý O., Vašíček J. 13116
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor Project 28s Z L,Z 20     13000
V   Volitelné předměty       5      


Stránka vytvořena 24.11.2017 15:47:31, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.