Průchod: Společný 1. ročník (STM-A7B), Plán: Společný 1.ročník (STM-A7B)

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové technologie a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Společný 1.ročník (STM-A7B)
Doporučený průchod: Společný 1. ročník (STM-A7B)

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD7B01LAG Lineární algebra 14+6 CS Z,ZK Z 6     13101
P AD7B01MAA Matematická analýza 28+6 CS Z,ZK Z 8     13101
P AD7B14SAP Struktura a architektura počítačů 14+6c CS Z,ZK L 6     13114
P AD7B31ELI Elektrotechnika pro informatiky 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5     13131
P AD7B36ALG Algoritmizace 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6     13136

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD7B01LOG Logika 14+3 CS Z,ZK L 4     13101
P AD7B01PST Pravděpodobnost a statistika 14+3 CS Z,ZK L 4     13101
P AD7B14TEV Technické vyjadřování 14+6c CS KZ L 4     13114
P AD7B36OMO Objektové modelování 14KP+6KC CS Z,ZK L 6     13136
P AD7B36PJV Programování v Javě 14KP+6KC CS Z,ZK L 6     13136
P AD7B38UOS Úvod do operačních systémů 14P+6C CS Z,ZK L 6     13138


Stránka vytvořena 20.11.2019 09:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.