Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Průchod: Obor Biomedicínské inženýrství - průchod studiem, Plán: Biomedicínské inženýrství a informatika - Biomedicínské inženýrství

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Biomedicínské inženýrství a informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Biomedicínské inženýrství

Studijní plán: Biomedicínské inženýrství a informatika - Biomedicínské inženýrství
Doporučený průchod: Obor Biomedicínské inženýrství - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A6M31ANS Analýza signálů 3+2c CS Z,ZK Z 6 Sovka P. Bortel R. 13131
P A6M33FZG Fyziologie a anatomie 2+1L CS Z,ZK Z 3 Mysliveček J. Mysliveček J. 13133
P A6M33LI Lékařská informatika 2+2c CS Z,ZK Z 5 Lhotská L. Burša M., Doležal J., Huptych M., Chudáček V., Lhotská L. 13133
P A6M33LTE Lékařská terminologie 2s CS Z Z 2 Macků D. Macků D. 13133
PO A6M02BFY Biofyzika 2+2L   Z,ZK Z 4 Fabián V. Fabián V., Jíra J., Slovák P. 13102
PO A6M33BEZ Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické techniky 2s CS Z,ZK Z 4 Grošpic A. Grošpic A. 13133
PO A6M33ZPP Základy první pomoci 2s CS Z Z 1 Macků D. Macků D. 13133
V   Volitelné předměty       5      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A6M33SSL Statistika a spolehlivost v lékařství 2+2c CS Z,ZK L 5 Navara M. Pošík P., Vonásek V. 13133
PO A6M02FPT Fyzika pro terapii 2+1L   Z,ZK L 3 Fabián V. Fabián V., Jíra J., Kříha V., Sieger L., Slovák P. 13102
PO A6M31BSG Biologické signály 2+2L CS Z,ZK L 5 Čmejla R. Čmejla R. 13131
PO A6M31LET Lékařská technika 3+3L CS Z,ZK L 6 Havlík J. Havlík J. 13131
PO A6M33PFR Poruchy fyziologických regulací 2+0c CS KZ L 2 Kofránek J. Kofránek J. 13133
PO A6M33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 2+2c CS Z,ZK L 5 Kybic J. Kybic J. 13133
V   Volitelné předměty       4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A6M33LEE Lékařská etika 2+0c CS Z,ZK Z 3 Macků D. Macků D. 13133
P A6M33MOS Modelování a simulace 2+2c CS Z,ZK Z 5 Kofránek J. Ježek F., Kofránek J. 13133
P A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů 2+2c CS Z,ZK Z 5 Kybic J. Hlaváč V., Škovierová J. 13133
PO A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí 2+2c CS Z,ZK Z 4 Štěpánková O. Sieger T., Štěpánková O. 13133
PO A6M34BMS Biomedicínské senzory 2+2L CS Z,ZK Z 4 Husák M. Bouřa A., Husák M., Kulha P. 13134
PO A6M38KLS Konstrukce lékařských systémů 2+2L CS Z,ZK Z 5 Holub J. Holub J. 13138
V   Projekt       4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
P A6M33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa 2+2s CS Z,ZK L 4 Lhotská L. Lhotská L. 13133
V   Volitelné předměty       1      


Stránka vytvořena 23.3.2018 17:47:15, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.