ČeskyEnglish

Průchod: Obor Biomedicínská informatika - průchod studiem, Plán: Biomedicínské inženýrství a informatika - Biomedicínská informatika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Biomedicínské inženýrství a informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Biomedicínská informatika

Studijní plán: Biomedicínské inženýrství a informatika - Biomedicínská informatika
Doporučený průchod: Obor Biomedicínská informatika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Vyuču-
jící
Kat.
P A6M31ANS Analýza signálů 3+2c Z,ZK Z 6 Bortel R., Sovka P. 13131
P A6M33FZG Fyziologie a anatomie 2+1L Z,ZK Z 3 Mysliveček J. 13133
P A6M33LI Lékařská informatika 2+2c Z,ZK Z 5 Burša M., Huptych M., Kužílek J., Lhotská L., Spilka J. 13133
PO A4M33PAL Pokročilá algoritmizace 2+2c Z,ZK Z 6 Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 13133
V   Volitelné předměty       10    

2. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Vyuču-
jící
Kat.
P A6M33SSL Statistika a spolehlivost v lékařství 2+2c Z,ZK L 5 Pošík P., Vonásek V. 13133
PO A4M01TAL Teorie algoritmů 3+1 Z,ZK L 6 Demlová M. 13101
PO A6M33AST Asistivní technologie a dohledové systémy 2+2L Z,ZK L 5 Míkovec Z., Slavík P., Štěpánková O. 13133
PO A6M33NIN Neuroinformatika 2+2c Z,ZK L 5 Bakštein E., Novák D. 13133
PO A6M33BIN Bioinformatika 2+2c Z,ZK L 5 Kléma J., Železný F. 13136
V   Volitelné předměty       4    

3. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Vyuču-
jící
Kat.
P A6M33MOS Modelování a simulace 2+2c Z,ZK Z 5 Ježek F., Kofránek J., Šilar J. 13133
P A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů 2+2c Z,ZK Z 5 Hlaváč V., Krsek P. 13133
PO A4M33SAD Strojové učení a analýza dat 2+2c Z,ZK Z 6 Kléma J., Železný F. 13136
V   Volitelné předměty       14    

4. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Vyuču-
jící
Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s Z L 25   13000
V   Humanitní předměty       4    
V   Volitelné předměty       1    


Stránka vytvořena 28. 7. 2016, semestry: Z/2016-7, L/2015-6, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.