Průchod: Obor Softwarové inženýrství - průchod studiem, Plán: Otevřená informatika - Nový - Softwarové inženýrství

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Softwarové inženýrství

Studijní plán: Otevřená informatika - Nový - Softwarové inženýrství
Doporučený průchod: Obor Softwarové inženýrství - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A4M33PAL Pokročilá algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13133
PO A4M36TPJ Teorie programovacích jazyků 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13136
PO A4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 6     13139
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         6      
V   Volitelné předměty         6      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A4M01TAL Teorie algoritmů 3+1 CS Z,ZK L 6 Demlová M. Demlová M. 13101
P A4M35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L 6     13135
PO A4M35OSP Open-Source programování 2P+2C CS Z,ZK L 6     13135
V   Volitelné předměty         12      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A4M33TVS Testování a verifikace software 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13133
PO A4M36AOS Architektury orientované na služby 2P+2C   Z,ZK Z 6     13136
P   Softwarový nebo výzkumný projekt         6      
V   Volitelné předměty         12      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000


Stránka vytvořena 16.9.2019 17:51:39, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.