Průchod: Obor Počítačová grafika a interakce - průchod studiem, Plán: Otevřená informatika - Nový - Počítačová grafika a interakce

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Počítačová grafika a interakce

Studijní plán: Otevřená informatika - Nový - Počítačová grafika a interakce
Doporučený průchod: Obor Počítačová grafika a interakce - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A4M33PAL Pokročilá algoritmizace 2+2c CS Z,ZK Z 6 Genyk-Berezovskyj M. Genyk-Berezovskyj M. 13133
PO A4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2+2c CS Z,ZK Z 6 Žára J. Bittner J., Žára J. 13139
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty       6      
V   Volitelné předměty       12      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A4M01TAL Teorie algoritmů 3+1 CS Z,ZK L 6 Demlová M. Demlová M. 13101
P A4M35KO Kombinatorická optimalizace 3+2c CS Z,ZK L 6     13135
PO A4M33GVG Geometrie počítačového vidění a grafiky 2+2c   Z,ZK L 6     13133
PO A4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2+2s CS Z,ZK L 6 Havran V. Bittner J., Havran V. 13139
V   Volitelné předměty       6      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2+2L CS Z,ZK Z 6     13139
PO A4M39VG Výpočetní geometrie 2+2s CS Z,ZK Z 6     13139
P   Softwarový nebo výzkumný projekt       6      
V   Volitelné předměty       12      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
PO A4M39VIZ Vizualizace 2+2c CS Z,ZK L 6 Slavík P. Čmolík L., Slavík P. 13139


Stránka vytvořena 9.11.2018 17:48:14, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.