Průchod: Softwarové inženýrství a technologie, Plán: Softwarové inženýrství a technologie

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové inženýrství a technologie | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Softwarové inženýrství a technologie
Doporučený průchod: Softwarové inženýrství a technologie

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Tišer J. Bohata M., Novotný M., Tišer J. 13101
P BD6B04PRE Prezentace 14+6 CS KZ Z 3     13104
P BD6B36ZAL Základy algoritmizace 14KP+6KC   Z,ZK Z 5 Vokřínek J. Chrpa L., Vokřínek J. 13136
P BD6B36ZPR Základy projektového řízení 6KP+6KC   KZ Z 3 Náplava P. Kubr J., Náplava P. 13136
P BD6B38ZPS Základy počítačových systémů 22P+8C CS Z,ZK Z 6 Novák J. Novák J. 13138
P BD6B39ZMT Základy multimediální tvorby 6KP+6KL CS KZ Z 3 Berka R. Berka R., Rund F. 13139
P BD6B39ZWA Základy webových aplikací 14KP+6KC   Z,ZK Z 5 Klíma M. Klíma M. 13139

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? BD6B36DBS Databázové systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L 6   Svoboda M. 13136
P BD6B01LAG Lineární algebra 28KP+6KC   Z,ZK L 7 Velebil J. Velebil J. 13101
P BD6B36PJV Programování v JAVA 14KP+9KC   Z,ZK L 6 Vokřínek J. Jelínek I. 13136
P BD6B36SMP Sběr a modelování požadavků 14KP+9KC   Z,ZK L 6 Komárek M. Komárek M. 13136
P BD6B36TS1 Testování software 14KP+6KC   Z,ZK L 5 Bureš M. Bureš M., Frajták K. 13136

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD6B01MAA Matematická analýza 14KP+6KC   Z,ZK Z 5 Habala P. Žukovec N. 13101
P B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0 Saláková D. Jennings P., Péterová P., Saláková D., Ynsua M. 13104
P BD6B16ZPD Základy podnikání 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 Dobiáš M., Vašíček J. Dobiáš M., Vašíček J. 13116
P BD6B32PSI Počítačové sítě 14P + 6C   Z,ZK Z 5 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L. 13132
P BD6B36EAR Enterprise architektury 14KP+6KC CS KZ Z 5 Křemen P. Kostov B., Řimnáč M. 13136
P BD6B36OMO Objektový návrh a modelování 14KP+6KC   Z,ZK Z 6 Kadleček D. Kadleček D., Šebek J. 13136
P BD6B36PJC Programování v C/C++ 14KP+6KC CS KZ Z 4 Richta K. Richta K. 13136

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD6B01PST Pravděpodobnost a statistika 14KP+6KC   Z,ZK L 4   Helisová K. 13101
P BD6B16INS Informační systémy 14KP+6KS CS KZ L 4 Náplava P. Náplava P. 13116
P BD6B36DSA Datové struktury a algoritmy 14KP+9KC   Z,ZK L 6 Richta K. Drchal J., Richta K. 13136
P BD6B36NSS Návrh softwarových systémů 14KP+6KC   Z,ZK L 5 Vokřínek J. Šebek J., Tomášek M. 13136
P BD6B36RSP Řízení softwarových projektů 14KP+6KC   Z,ZK L 6 Bureš M. Bureš M., Jahnová K. 13136
PV   Povinně volitelné předměty         5      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? BD6B36PRO Semestrální projekt 2s CS KZ L,Z 6     13136
P BD6B16PIT Právo pro IT 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4 Briaský M., Kopačka P. Briaský M., Dobiáš M., Kopačka P. 13116
P BD6B32KAB Kryptografie a bezpečnost 14P + 6C   Z,ZK Z 5 Vaněk T. Vaněk T. 13132
PV   Povinně volitelné předměty         10      
V   Volitelné předměty         5      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 0+12 CS Z L,Z 20     13000
PV   Povinně volitelné předměty         5      
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 22.11.2019 05:50:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.