Průchod: Obor Počítačové hry a grafika - průchod studiem, Plán: Otevřená informatika - Počítačové hry a grafika 2016

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Počítačové hry a grafika

Studijní plán: Otevřená informatika - Počítačové hry a grafika 2016
Doporučený průchod: Obor Počítačové hry a grafika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B4B01DMA Diskrétní matematika 2+2 CS Z,ZK Z 5 Habala P. Habala P. 13101
P B0B01LAG Lineární algebra 4+2 CS Z,ZK Z 8 Velebil J. Velebil J. 13101
P B4B33RPH Řešení problémů a hry 2p+3c CS KZ Z 6 Svoboda T. Pošík P., Svoboda T. 13133
P B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) 2+2c CS Z,ZK Z 6 Faigl J. Faigl J. 13136
V   Volitelné odborné předměty       5      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LGR Logika a grafy 3+2 CS Z,ZK Z,L 5 Demlová M. Gollová A. 13101
P B0B01MA1 Matematická analýza 1 4+2 CS Z,ZK Z,L 7 Tkadlec J. Sobotíková V., Tkadlec J. 13101
P B4B35APO Architektura počítačů 2+2L CS Z,ZK L 6 Píša P., Šusta R. Píša P., Štepanovský M., Šusta R. 13135
P B0B36PJV Programování v JAVA 2+3c CS Z,ZK L 6 Vokřínek J. Vokřínek J. 13136
P B4B38PSI Počítačové sítě 2p+2l CS Z,ZK L 4 Novák J. Holub J., Novák J. 13138
V   Volitelné odborné předměty       2      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01MA2 Matematická analýza 2 4+2 CS Z,ZK L,Z 7 Tišer J. Tišer J. 13101
P B0B01PST Pravděpodobnost a statistika 4+2   Z,ZK Z,L 7 Navara M. Navara M. 13101
P B4B33ALG Algoritmizace 2p+2c CS Z,ZK Z 6 Genyk-Berezovskyj M. Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 13133
P B4B35OSY Operační systémy 2p+2c CS Z,ZK Z 4 Sojka M. Sojka M., Štěpán P. 13135
PO B4B39HRY Počítačové hry 2+2c CS Z,ZK Z 6 Bittner J. Bittner J. 13139

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B36DBS Databázové systémy 2+2c CS Z,ZK L 6   Svoboda M. 13136
P B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty 2+2c CS Z,ZK L 6 Jakob M. Bošanský B., Jakob M., Šůcha P. 13136
PO B4B36ZUI Základy umělé inteligence 2+2c CS Z,ZK L 6 Pěchouček M. Kléma J., Pěchouček M. 13136
PO B0B39PGR Programování grafiky 2+2c   Z,ZK L 6 Felkel P. Felkel P. 13139
V   Volitelné odborné předměty       6      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B4BPROJ6 Samostatný projekt 0+2 CS Z   6   Sloup J. 13000
P B0B33OPT Optimalizace 4p+2c CS Z,ZK Z 7 Werner T. Kúkelová Z., Werner T. 13133
PO B4B39IUR Implementace uživatelských rozhraní 2+2s CS Z,ZK Z 6 Míkovec Z. Malý I., Míkovec Z. 13139
PO B4B39VGO Vytváření grafického obsahu 2+2c CS Z,ZK Z 6 Čmolík L. Čmolík L. 13139
V   Volitelné odborné předměty       5      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 0+12 CS Z L,Z 20     13000
V   Volitelné odborné předměty       10      


Stránka vytvořena 16.11.2018 17:48:41, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.