Průchod: Obor Senzory a přístrojová technika - průchod studiem, Plán: Kybernetika a robotika - Senzory a přístrojová technika 2016

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Senzory a přístrojová technika

Studijní plán: Kybernetika a robotika - Senzory a přístrojová technika 2016
Doporučený průchod: Obor Senzory a přístrojová technika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B3M35LSY Lineární systémy 4P+2C CS Z,ZK Z 8 Hušek P.   13135
PO B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Fischer J.   13138
PO B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Vedral J.   13138
V   Volitelné odborné předměty         10      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B3M33ARO Autonomní robotika 3P+2L CS Z,ZK L 7 Hlaváč V., Zimmermann K.   13133
P B3M38DIT Diagnostika a testování 3P+2L CS Z,ZK L 7 Šmíd R.   13138
P B3MPVT Práce v týmu 0P+4S CS KZ L 6 Drábek T.   13138
PO B3M38VIN Virtuální instrumentace 2P+2L CS Z,ZK L 6 Platil A.   13138
V   Volitelné odborné předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B3MPROJ8 Projekt - project 0p+6s CS Z Z 8     13000
PO B3M38MSE Moderní senzory 2P+2L   Z,ZK Z 6 Ripka P.   13138
PO B3M38SPD Sběr a přenos dat 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Šmíd R.   13138
PV   Povinně volitelné předměty programu         6      
V   Volitelné odborné předměty         4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 30     13000


Stránka vytvořena 6.8.2020 07:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.