Průchod: Obor Ekonomika a řízení energetiky - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení energetiky 2016

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Ekonomika a řízení energetiky

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení energetiky 2016
Doporučený průchod: Obor Ekonomika a řízení energetiky - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1M01MEK Matematika pro ekonomiku 4P+2S CS Z,ZK Z 6 Helisová K. Helisová K. 13101
P B1M16FIU Finanční účetnictví 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Vašíček J. Bemš J., Vašíček J. 13116
PO B1M14ESZ Energetická strojní zařízení 2+2c CS Z,ZK Z 5 Kočárník P. Kočárník P. 13114
PO B1M15PPE Prvky a provoz elektroenergetických soustav 2P+2S CS KZ Z 4   Hlaváček J. 13115
PO B1M16DES Dopravní energetické systémy 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Vítek M. Vítek M. 13116
PO B1M16VEN Výroba energie 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Beneš M. Beneš M. 13116

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1M16FIM Finanční management 2P+2S CS Z,ZK L 6 Starý O. Bemš J., Starý O. 13116
P B1M16OVY Operační výzkum 2P+2C CS Z,ZK L 5 Knápek J. Beneš M., Knápek J. 13116
P B1M16STA Statistické metody v ekonomii 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Tashpulatov S. Tashpulatov S. 13116
PO B1M16EUE Ekonomika užití energie 2P+2S CS KZ L 5 Beranovský J. Beranovský J. 13116
PO B1M16MEE Management výroby energie 2P+2S CS Z,ZK L 5     13116
V   Humanitní předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1M16EKL Ekologie a ekonomika 3P+1S CS Z,ZK Z 5 Knápek J. Knápek J. 13116
P B1M16MAR Marketing 2P+2S CS Z,ZK L 5 Pešek O. Pešek O. 13116
P B1M16IND Projekt magisterský 0P+4S CS Z Z 5 Osob je mnoho Jandera J., Knápek J., Vastl J., Vašíček J. 13116
P B1M16SIR Systémové inženýrství a rozhodování 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Knápek J. Knápek J. 13116
PO B1M16MES Management energetických soustav 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Starý O. Starý O., Vastl J. 13116
PO B1M16RES Rozvoj energetických systémů 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Krejcar R. Krejcar R. 13116

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
V   Volitelné odborné předměty         5      


Stránka vytvořena 21.10.2019 09:50:01, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.