Průchod: Obor Kybernetická bezpečnost - průchod studiem, Plán: Otevřená informatika - Kybernetická bezpečnost 2016

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Kybernetická bezpečnost

Studijní plán: Otevřená informatika - Kybernetická bezpečnost 2016
Doporučený průchod: Obor Kybernetická bezpečnost - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B4M33PAL Pokročilá algoritmizace 2p+2c CS Z,ZK Z 6 Průša D. Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 13133
PO B2M32PST Pokročilé síťové technologie 2+2L CS Z,ZK Z 6 Boháč L. Boháč L. 13132
PO B4M36BSY Bezpečnost systémů 2+2c CS Z,ZK Z 6 Pevný T. Pevný T. 13136
PO B4M36SAN Statistická analýza dat 2+2c CS Z,ZK Z 6 Kléma J. Kléma J. 13136
V   Volitelné odborné předměty         6      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B4M01TAL Teorie algoritmů 3+2 CS Z,ZK L 6 Demlová M. Demlová M. 13101
P B4M35KO Kombinatorická optimalizace 3p+2c CS Z,ZK L 6 Hanzálek Z. Hanzálek Z. 13135
PO B4M01MKR Matematická kryptografie 4+2 CS Z,ZK L 6   Gollová A. 13101
V   Volitelné odborné předměty         12      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B4MSVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6   Ťakušová K. 13000
PO B4M36KBE Komunikační bezpečnost 3+2c CS Z,ZK Z 6 Rehák M. Rehák M. 13136
PO B4M36ZKS Zajištění kvality software 2+2c CS Z,ZK Z 6 Bureš M. Bureš M., Frajták K. 13136
V   Volitelné odborné předměty         12      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
V   Volitelné odborné předměty         5      


Stránka vytvořena 13.5.2019 17:51:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.