Průchod: Obor Elektronika - průchod studiem, Plán: Elektronika a komunikace - Elektronika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektronika a komunikace | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Elektronika

Studijní plán: Elektronika a komunikace - Elektronika
Doporučený průchod: Obor Elektronika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2M34SST Fyzika pevných látek 3P+1L CS Z,ZK Z 6 Voves J. Voves J. 13134
P B2M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hazdra P. Hazdra P., Jirsa J. 13134
P B2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      
V   Volitelné odborné předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 6 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
P B2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 6 Jakovenko J., Janíček V. Jakovenko J., Janíček V., Novák J. 13134
P B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Vítek S. Skalický P., Vítek S. 13137
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      
V   Volitelné odborné předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   6 Rund F.   13000
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      
V   Humanitní předměty         3      
V   Volitelné odborné předměty         8      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P   Diplomová práce - Diploma Thesis         25      
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 21.10.2019 09:50:01, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.