Průchod: Branch Aerospace Systems - Passage through study, Plán: Cybernetics and Robotics - Aerospace Systems

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Letecké a kosmické systémy

Studijní plán: Cybernetics and Robotics - Aerospace Systems
Doporučený průchod: Branch Aerospace Systems - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE3M35LSY Linear Systems 4P+2C EN Z,ZK Z 8 Hušek P. Hušek P. 13135
PO BE3M37KIN Space Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hudec R. Hudec R., Vítek S. 13137
PO BE3M38PSL Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Roháč J. Roháč J. 13138
V   Elective subjects         10      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE3M33ARO Autonomous Robotics 3P+2L EN Z,ZK L 7 Hlaváč V. Hlaváč V., Zimmermann K. 13133
P BE3MPVT Team Work 0P+4S EN KZ L 6 Burget P.   13135
P BE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L 7 Šmíd R. Šmíd R. 13138
PO BE3M38INA Integrated Modular Avionics 2P+2L EN Z,ZK L 6 Roháč J., Šipoš M. Šipoš M. 13138
V   Elective subjects         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE3MPROJ8 Project 0p+6s EN Z Z 8     13000
PO BE3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hromčík M. Hromčík M. 13135
PO BE3M37LRS Aeronautical radio systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Kovář P. Kovář P. 13137
PV   Compulsory subjects of the programme         6      
V   Elective subjects         4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 30     13000


Stránka vytvořena 16.10.2019 17:51:37, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.