Průchod: Branch Economy and Management of Power Engineering - Passage through study, Plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Economy and Management of Power Eng.

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Ekonomika a řízení energetiky

Studijní plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Economy and Management of Power Eng.
Doporučený průchod: Branch Economy and Management of Power Engineering - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE1M01MEK Mathematics for Economy 4P+2S EN Z,ZK Z 6 Helisová K. Helisová K. 13101
P BE1M16FIU Financial Accouting 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Vašíček J. Černohous J. 13116
PO BE1M14ESZ Power Machine Equipment 2P+2C EN Z,ZK Z 5   Thöndel E. 13114
PO BE1M15PPE Elements and Operation of Electrical Power Systems 2P+2S EN KZ Z 4   Hlaváček J. 13115
PO BE1M16VEN Power and Heat Production 2P+2S EN KZ Z 5 Beneš M. Beneš M., Mikeš J. 13116
PO BE1M16DES Power Transport Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Vítek M. Vítek M. 13116

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE1M16FIM Financial Management 2P+2C EN Z,ZK L 6 Starý O. Bemš J., Starý O. 13116
P BE1M16OVY Operations Research 2P+2C EN Z,ZK Z,L 5 Knápek J. Dobiáš M., Knápek J. 13116
P BE1M16STA Statistical methods in economics 2P+2S EN Z,ZK L 5 Tashpulatov S. Tashpulatov S. 13116
PO BE1M16EUE Economy of Energy Use 2P+2S EN Z,ZK L 5 Beranovský J. Beranovský J., Valentová M. 13116
PO BE1M16MEE Management of Power Production 2P+2S EN Z,ZK L 5 Beneš M. Beneš M. 13116
V   Humanities subjects         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE1M16EKL Ecology and economy 3P+1S EN Z,ZK Z 5 Knápek J. Knápek J. 13116
P BE1M16IND Individual project 0P+4S EN Z Z 5 Jandera J. Jandera J. 13116
P BE1M16MAR Marketing 2P+2S EN Z,ZK L 5 Pešek O. Pešek O., Polášek Filová J. 13116
P BE1M16SIR System Analysis and Decision Making 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Knápek J. Knápek J. 13116
PO BE1M16RES Development of Energy Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Krejcar R. Krejcar R. 13116
PO BE1M16MES Management and Economics of Power Systems 2P+2S EN Z,ZK L 6 Vastl J. Králík T., Vastl J. 13116

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P   Diplomová práce - Diploma Thesis         25      
V   Elective subjects         5      


Stránka vytvořena 20.11.2019 09:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.