Průchod: Otevřená informatika - před rozřazením do oborů, Plán: Otevřená informatika - před rozřazením do oborů

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Otevřená informatika - před rozřazením do oborů
Doporučený průchod: Otevřená informatika - před rozřazením do oborů

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B4B01DMA Diskrétní matematika 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Habala P. Habala P. 13101
P B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 8 Velebil J. Velebil J. 13101
P B4B33RPH Řešení problémů a hry 2P+3C CS KZ Z 6 Svoboda T. Pošík P., Svoboda T. 13133
P B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Faigl J. Faigl J. 13136
V   Volitelné odborné předměty         5      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Demlová M. Dostál M. 13101
P B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 7 Tkadlec J. Sobotíková V., Tkadlec J. 13101
P B4B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 6 Píša P., Šusta R. Štepanovský M., Šusta R. 13135
P B0B36PJV Programování v JAVA 2P+3C CS Z,ZK L 6 Vokřínek J. Vokřínek J. 13136
P B4B38PSI Počítačové sítě 2P+2L CS Z,ZK L 4 Novák J. Holub J., Novák J. 13138
V   Volitelné odborné předměty         2      


Stránka vytvořena 23.9.2019 17:51:34, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.