Průchod: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika - doporučený průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
Doporučený průchod: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika - doporučený průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD5B01LAG Lineární algebra 28+6 CS Z,ZK Z 8   Kalousová A. 13101
P BD5B01MA1 Matematická analýza 1 28+6 CS Z,ZK Z 8 Tkadlec J. Korbelář M., Vivi P. 13101
P BD5B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 14+6c CS KZ Z 4 Nová I. Nová I. 13114
P BD5B16MME Makro a mikroekonomika 14+6s CS Z,ZK Z 4   Fialová H. 13116
P BD5B36PRP Procedurální programování (pro EEK) 14+6c CS Z,ZK Z 6 Jelínek I. Jelínek I. 13136

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD5B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 14+6c CS Z,ZK L 6 Habala P. Habala P. 13101
P BD5B01MA2 Matematická analýza 2 28+6 CS Z,ZK L 8 Hájek P. Korbelář M. 13101
P BD5B02FY1 Fyzika 1 14+6 CS Z,ZK L 7 Plocek J. Plocek J., Staněk Z. 13102
P BD5B16MPS Manažerská psychologie 14+6s CS Z L 4 Hrubá M. Hrubá M. 13116
P BD5B31EO1 Elektronické obvody 1 14+6c CS Z,ZK L 5 Čmejla R. Čmejla R. 13131
P BD5B34EPS Elektronika 14KP+6L CS KZ L 4 Záhlava V. Záhlava V. 13134

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD5B02FY2 Fyzika 2 14+6 CS Z,ZK Z 7 Plocek J. Plocek J., Staněk Z. 13102
P BD5B17EMP Elektromagnetické pole 14+6s CS Z,ZK Z 5 Macháč J. Macháč J., Škvor Z. 13117
P BD5B31EO2 Elektronické obvody 2 14+6c CS Z,ZK Z 5 Hospodka J. Náhlík J. 13131
P BD5B37PPC Programování v jazyce C/C++ 14+6c CS KZ Z 4 Vítek S. Vítek S. 13137
PV   Povinně volitelné předměty         8      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD5B99IN1 Individuální projekt 0+4s CS Z L 4   Jirásek L. 13000
P BD5B01STP Statistika a pravděpodobnost 14+6   Z,ZK L 6 Helisová K. Helisová K. 13101
P BD5B34MIK Mikrokontroléry 14KP+6L CS Z,ZK L 4 Teplý T. Teplý T. 13134
P BD5B38EMA Elektrická měření 14P+6L CS KZ L 5 Haasz V. Haasz V. 13138
PV   Povinně volitelné předměty         8      
V   Volitelné předměty         4      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD5B99IN2 Individuální projekt 0+8s CS Z Z 8   Jirásek L. 13000
PV   Povinně volitelné předměty         16      
V   Volitelné předměty         4      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 0+12 CS Z L,Z 20     13000
P BD5B16ZFM Základy finančního managementu 14+6s CS Z,ZK L 4 Starý O. Starý O. 13116
PV   Povinně volitelné předměty         4      


Stránka vytvořena 13.5.2019 17:51:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.