Průchod: Branch Computer Graphics - Recommended course structure, Plán: Open Informatics - Computer Graphics

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Počítačová grafika

Studijní plán: Open Informatics - Computer Graphics
Doporučený průchod: Branch Computer Graphics - Recommended course structure

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE4M33PAL Advanced Algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Průša D. Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 13133
PO BE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Žára J. Bittner J., Žára J. 13139
PO BE4M39MMA Multimedia and Computer Animation 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Berka R. Berka R. 13139
V   Elective subjects         12      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE4M01TAL Theory of Algorithms 3P+2S EN Z,ZK L 6 Demlová M. Demlová M. 13101
P BE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 6   Hanzálek Z. 13135
PO BE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2P+2C EN Z,ZK L 6 Pajdla T. Matoušek M., Olšák P., Pajdla T. 13133
PO BE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Havran V. Havran V. 13139
PO BE4M39VIZ Visualization 2P+2C EN Z,ZK L 6 Čmolík L. Čmolík L., Slavík P. 13139

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE4MSVP Software or Research Project   EN KZ Z,L 6     13000
PO BE4M39VG Computational Geometry 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Felkel P. Felkel P. 13139
V   Elective subjects         18      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
V   Elective subjects         5      


Stránka vytvořena 24.1.2020 17:50:37, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.