Průchod: Lékařská elektronika a bioinformatika - doporučený průchod, Plán: Lékařská elektronika a bioinformatika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Lékařská elektronika a bioinformatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Lékařská elektronika a bioinformatika
Doporučený průchod: Lékařská elektronika a bioinformatika - doporučený průchod

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LAGA Lineární algebra 4+2 CS Z,ZK Z 7 Velebil J. Velebil J. 13101
P B0B01MA1A Matematická analýza 1 4+2 CS Z,ZK Z,L 6 Sobotíková V. Sobotíková V. 13101
P B2B15UELA Úvod do elektrotechniky 2+1L CS KZ Z 4 Hrzina P., Müller Z. Hrzina P., Müller Z. 13115
P BAB31AF1 Základy anatomie a fyziologie I. 2p+2l CS KZ Z 4 Kvítek V. Kvítek V. 13131
P BAB37ZPR Základy programování 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Vítek S. Vítek S. 13137
V   Volitelné odborné předměty         3      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2+2c CS Z,ZK L 4 Habala P. Habala P. 13101
P B0B01MA2 Matematická analýza 2 4+2 CS Z,ZK L,Z 7 Hájek P. Hájek P. 13101
P B3B02FY1 Fyzika 1 4+3L CS Z,ZK L 6 Bednařík M. Bednařík M., Koníček P. 13102
P BAB31AF2 Základy anatomie a fyziologie II. 2p+2l CS Z,ZK L 4 Kvítek V. Kvítek V. 13131
P B2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 6 Čmejla R. Čmejla R., Máša P., Pollák P. 13131
P B3B36PRG Programování v C 2+2c CS Z,ZK L 6 Faigl J. Faigl J. 13136

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01KAN Komplexní analýza 2+2 CS Z,ZK Z 5 Hamhalter J. Bohata M. 13101
P B3B02FY2 Fyzika 2 3+3L CS Z,ZK Z 6 Bednařík M. Bednařík M., Koller J., Koníček P. 13102
P BAB02CHE Chemie pro bioinženýrství 2p+1L CS Z,ZK   3 Pilarčíková I. Pilarčíková I. 13102
P B1B17EMP Elektromagnetické pole 2p+2s CS Z,ZK Z 5 Pankrác V. Pankrác V. 13117
P B2B31EO1 Elektronické obvody 1 2p+2s CS Z,ZK Z,L 4 Hospodka J. Hospodka J. 13131
P BAB31GEN Genetika 2p CS ZK Z 3     13131
P A0B31ZZS Základy zpracování signálů 2+2c CS Z,ZK Z 4 Čmejla R. Janča R. 13131

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2+2   Z,ZK L 5 Helisová K., Tišer J. Helisová K. 13101
P BAB02BFY Biofyzika 2p+2L CS Z,ZK L 4 Fabián V. Fabián V., Jíra J. 13102
P BAB34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK L 4 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
P B2B37SAS Signály a soustavy 2p+2c CS Z,ZK L 5 Fliegel K. Fliegel K. 13137
P B1B38EMA Elektrická měření 2P+2L CS KZ L 5 Kašpar P. Kašpar P. 13138
PV   Povinně volitelné předměty         7      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z,L 4     13000
P B4M33DZO Digitální obraz 2p+2c CS Z,ZK Z 6 Hlaváč V. Hlaváč V., Škoviera R. 13133
P B0B33OPT Optimalizace 4p+2c CS Z,ZK Z 7 Werner T. Kúkelová Z., Werner T. 13133
P B4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2p+2c CS Z,ZK Z 6 Matas J. Drbohlav O., Matas J. 13133
PV   Povinně volitelné předměty         7      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 0+12 CS Z L,Z 20     13000
V   Volitelné odborné předměty         7      


Stránka vytvořena 27.5.2019 05:51:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.