Průchod: Elektronika a komunikace - doporučený průchod studiem, Plán: Elektronika a komunikace 2018

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektronika a komunikace | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Elektronika a komunikace 2018
Doporučený průchod: Elektronika a komunikace - doporučený průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LAGA Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Velebil J. Velebil J. 13101
P B0B01MA1A Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 6 Sobotíková V. Sobotíková V. 13101
P B2B15UELA Úvod do elektrotechniky 2P+1L CS KZ Z 4 Hrzina P., Müller Z. Hrzina P., Müller Z. 13115
P B2B16EPD Ekonomika podnikání 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Starý O. Černohous J., Starý O. 13116
P B2B32DATA Datové sítě 2P + 2L CS KZ Z 5 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L. 13132
P B0B99PRPA Procedurální programování (pro EK a EEM) 2P+2C CS KZ Z 4 Vítek S. Vítek S. 13137

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Habala P. Habala P. 13101
P B0B01MA2A Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK Z 6 Hájek P., Tišer J. Hájek P., Tišer J. 13101
P B2B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 8 Koller J. Koller J., Koníček P., Kulhánek P. 13102
P B2B31ZEOA Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Čmejla R. Čmejla R., Máša P. 13131
P B2B99PPC Praktické programování v C/C++ 2P+2C CS KZ L 6 Vítek S. Dobeš J., Vítek S. 13137

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01KANA Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Hamhalter J. Bohata M. 13101
P B2B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 7 Koller J. Koller J., Koníček P. 13102
P B2B17EMPA Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Pankrác V. Pankrác V. 13117
P B2B32DITA Digitální technika 2P + 2L CS KZ Z 4 Lafata P. Kekrt D., Lafata P., Zeman T. 13132
P B2B34ELPA Elektronické prvky 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Hazdra P. Hazdra P., Voves J., Záhlava V. 13134
P B2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Haasz V., Holub J. Haasz V. 13138

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 5 Helisová K., Tišer J. Helisová K. 13101
P B2B17ELD Elektrodynamika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Škvor Z. Čapek M., Jelínek L., Pankrác V., Škvor Z. 13117
P B2B17TBK Technika bezdrátové komunikace 2P+2L CS KZ L 4 Hudec P. Hudec P., Kořínek T., Pechač P. 13117
P B2B31EO1 Elektronické obvody 1 2P+2S CS Z,ZK Z,L 4 Hospodka J. Hospodka J. 13131
P B2B34SEE Senzory v elektronice 2P+2L CS Z,ZK L 4 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
P B2B37AVT Audiovizuální technika 2P+2L CS KZ L 4 Páta P. Husník L., Klíma M., Páta P. 13137
P B2B37SAS Signály a soustavy 2P+2C CS Z,ZK L 5 Fliegel K. Fliegel K. 13137

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2BPROJ6 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS KZ   6 Rund F.   13000
P B2B99TPS Technické psaní 2P+2C CS KZ Z 4 Šístek J. Pankrác V., Rund F., Šístek J. 13117
P B2B31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Sovka P. Sovka P. 13131
P B2B32TSI Telekomunikační systémy a sítě 2P + 2L CS KZ Z 4 Lafata P. Lafata P., Pravda I. 13132
P B2B34MIT Mikroelektronika 2P+2L CS KZ Z 4 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V., Novák J. 13134
PV   Povinně volitelné předměty programu         8      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 0+12 CS Z L,Z 20     13000
PV   Povinně volitelné předměty programu         8      
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 21.1.2020 09:50:41, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.