Průchod: Specializace Elektrotechnika a management - doporučený průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management 2018

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Elektrotechnika a management

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management 2018
Doporučený průchod: Specializace Elektrotechnika a management - doporučený průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LAGA Lineární algebra 4+2 CS Z,ZK Z 7 Velebil J. Velebil J. 13101
P B0B01MA1A Matematická analýza 1 4+2 CS Z,ZK Z,L 6 Sobotíková V. Sobotíková V. 13101
P B1B14ZEL1 Základy elektrotechnického inženýrství 2+2c CS KZ Z 4 Nová I. Beranovský J., Nová I. 13114
P B0B99PRPA Procedurální programování (pro EK a EEM) 2+2c CS KZ Z 4 Vítek S. Pačes P., Vítek S. 13137
PZ B1B16MME Makro a mikroekonomika 2p+2s CS Z,ZK Z 5 Lízal L. Fialová H., Lízal L. 13116
PV   Humanitní předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2+2c CS Z,ZK L 4 Habala P. Habala P. 13101
P B0B01MA2A Matematická analýza 2 4+2 CS Z,ZK Z 6 Hájek P. Hájek P. 13101
P B1B02FY1 Fyzika 1 4+3L CS Z,ZK L 8 Koníček P. Koller J., Koníček P. 13102
P B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2+2L CS Z,ZK L 4 Künzel K. Künzel K. 13113
P B1B15VYA Výpočetní aplikace 2+2c CS KZ L 4 Kyncl J. Kyncl J. 13115
V   Volitelné předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01KANA Komplexní analýza 2+2 CS Z,ZK Z 4 Hamhalter J.   13101
P B1B02FY2 Fyzika 2 3+3L CS Z,ZK Z 7 Koníček P. Koller J., Koníček P. 13102
P B1B13MVE1 Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2+2L CS Z,ZK Z 4 Mach P. Ctibor P., Dušek K., Mach P., Sedláček J. 13113
P B1B17EMP Elektromagnetické pole 2p+2s CS Z,ZK Z 5 Pankrác V. Pankrác V. 13117
P B1B31EOS Elektrické obvody 3+2s CS Z,ZK L 6 Hospodka J. Pokorný M. 13131
P B1B34EPS Elektronika pro silnoproud 2P+2L CS KZ Z 4 Záhlava V. Janíček V., Novák J., Teplý T., Záhlava V. 13134

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1B13TEP Technologické procesy pro elektrotechniku 3+2L CS Z,ZK L 4 Kuba J., Mach P. Kuba J., Mach P. 13113
P B1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 3+2l CS Z,ZK L 5 Kobrle P. Kobrle P., Mindl P. 13114
P B1B15EN11 Elektroenergetika 1 3+2s CS Z,ZK L 5 Müller Z.   13115
P B1B38EMA Elektrická měření 2P+2L CS KZ L 5 Kašpar P. Kašpar P. 13138
PZ B1B01MEK Matematika pro ekonomii 3+2 CS Z,ZK L 5     13101
PZ B1B13VEZ Výroba elektronických zařízení 2+2L CS Z,ZK L 6 Bušek D., Urbánek J. Bušek D., Urbánek J. 13113

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z   4 Osob je mnoho Osob je mnoho 13000
P B1B13VVZ1 Výroba výkonových zařízení 2+2L CS Z,ZK Z 4 Hájek J. Hájek J., Kuba J. 13113
P B1B14ZPO Základy elektrických pohonů 2+2l CS Z,ZK Z 5   Kobrle P. 13114
P B1B14ZVE Základy výkonové elektroniky 2+2l CS Z,ZK Z 4 Lettl J. Lettl J. 13114
P B1B15EN2 Elektroenergetika 2 2+2L CS Z,ZK Z 5 Procházka R. Procházka R. 13115
PZ B1B16UEE1 Úvod do ekonomiky energetiky 2p+2c CS Z,ZK Z 5 Knápek J. Knápek J. 13116
PZ B1B16ZPU Základy podnikání a účetnictví 2p+2c CS KZ L 5 Dobiáš M., Vašíček J. Dobiáš M., Vašíček J. 13116

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP15 Bakalářská práce - Bachelor thesis 15s CS Z L,Z 15     13000
PZ B1B16PPP Právo pro podnikání 2p+2c CS Z,ZK L 5     13116
PZ B1B16ZFM1 Základy finančního managementu 2p+2c CS Z,ZK L 5 Starý O. Starý O. 13116
PV   Povinně volitelné předměty programu         5      


Stránka vytvořena 13.5.2019 17:51:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.