Průchod: Specializace Umělá inteligence - doporučený průchod studiem, Plán: Otevřená informatika - Umělá inteligence 2018

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Umělá inteligence

Studijní plán: Otevřená informatika - Umělá inteligence 2018
Doporučený průchod: Specializace Umělá inteligence - doporučený průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B4M33PAL Pokročilá algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Průša D. Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 13133
PO BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Flach B. Drchal J., Flach B., Franc V. 13133
PO B4M36MAS Multi-agentní systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Pěchouček M. Bošanský B., Jakob M., Kroupa T., Pěchouček M. 13136
V   Volitelné odborné předměty         12      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B4M01TAL Teorie algoritmů 3P+2S CS Z,ZK L 6 Demlová M. Demlová M. 13101
P B4M35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L 6 Hanzálek Z. Hanzálek Z. 13135
PO B4M36PUI Plánování pro umělou inteligenci 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pěchouček M. Bošanský B., Chrpa L. 13136
PO B4M36SMU Symbolické strojové učení 2P+2C CS Z,ZK L 6 Železný F. Kuželka O., Železný F. 13136
V   Volitelné odborné předměty         6      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B4MSVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6   Jelínek I., Sloup J. 13000
PO B4M36LUP Logické usuzování a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Železný F. Chvalovský K., Železný F. 13136
PO B4M36UIR Umělá inteligence v robotice 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Faigl J., Krajník T. Faigl J., Krajník T., Rytíř P. 13136
V   Volitelné odborné předměty         12      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
V   Volitelné odborné předměty         5      


Stránka vytvořena 24.1.2020 17:50:37, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.