Průchod: Specializace Elektroenergetika - doporučený průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektroenergetika 2018

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Elektroenergetika

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektroenergetika 2018
Doporučený průchod: Specializace Elektroenergetika - doporučený průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6 Mach P. Mach P. 13113
P BD1M14SSE Strojní struktury elektráren 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Kočárník P. Kočárník P. 13114
P BD1M15IAP Inženýrské aplikace 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5   Kyncl J. 13115
P BD1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5   Hlaváček J. 13115
PZ BD1M13EKP Ekologie a materiály 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Kudláček I. Kudláček I. 13113
PZ BD1M15ETT Elektrotepelná technika 14KP+6KS CS Z,ZK Z,L 5 Kyncl J. Kyncl J. 13115

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? BD1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Lettl J. Bauer J., Lettl J. 13114
P BD1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Králík T., Starý O. Králík T., Starý O., Vašíček J. 13116
PZ BD1M15ENY Elektrárny 14KP+6KS CS Z,ZK L 5   Bouček S., Müller Z. 13115
PZ BD1M15TVN Technika vysokých napětí 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Procházka R. Procházka R. 13115
PV   Povinně volitelné předměty specializace         10      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? BD1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 Mindl P. Mindl P. 13114
P BD1MPROJ Projekt magisterský 0p+4s CS Z Z 5 Starý O. Bouček S., Černohous J., Müller Z., Vašíček J. 13000
PZ BD1M13ASS Aplikace solárních systémů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 Benda V. Benda V., Hrzina P. 13113
PZ BD1M15DEE Distribuce elektrické energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5   Müller Z. 13115
PZ BD1M15PRE1 Přenos a rozvod elektrické energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5   Müller Z. 13115
P   Humanitní předměty         5      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 22.1.2020 17:50:39, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.