Průchod: Specializace Management energetiky a elektrotechniky - doporučený průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Management energetiky a elektrotechniky 2018

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Management energetiky a elektrotechniky

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Management energetiky a elektrotechniky 2018
Doporučený průchod: Specializace Management energetiky a elektrotechniky - doporučený průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6 Mach P. Mach P. 13113
P BD1M14SSE Strojní struktury elektráren 14+6c CS Z,ZK Z 5   Kočárník P. 13114
P BD1M15IAP Inženýrské aplikace 14+6c CS Z,ZK Z 5   Kyncl J. 13115
P BD1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav 14+6s CS Z,ZK Z 5   Hlaváček J. 13115
PZ BD1M16FIU Finanční účetnictví 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 Vašíček J. Vašíček J. 13116
P   Humanitní předměty         5      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Knápek J. Knápek J., Králík T., Vašíček J. 13116
PZ BD1M16EVE Ekonomika výroby energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 5 Beneš M. Beneš M. 13116
PZ BD1M16FIM1 Finanční management 14KP+6KS CS Z,ZK L 5 Starý O. Bemš J., Starý O. 13116
PZ BD1M16MAR Marketing 14KP+6KS CS Z,ZK L 5 Pešek O. Pešek O. 13116
PZ BD1M16OVY Operační výzkum 14KP+6KS CS Z,ZK L 5 Knápek J. Knápek J., Šafránek J. 13116
PV   Povinně volitelné předměty specializace         5      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD1MPROJ Projekt magisterský 0p+4s CS Z Z 5 Starý O. Bouček S., Černohous J., Müller Z., Vašíček J. 13000
PZ BD1M16EKL Ekologie a ekonomika 21KP+3KS CS Z,ZK Z 5 Knápek J. Knápek J. 13116
PZ BD1M16MES Management energetických soustav 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 Starý O. Králík T., Starý O., Vastl J. 13116
PZ BD1M16MNR Manažerské rozhodování 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 Knápek J. Knápek J. 13116
PV   Povinně volitelné předměty specializace         10      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
PZ BD1M16EKM Ekonometrie a ekonomické aplikace 14KP+6KS CS Z,ZK L 4     13116


Stránka vytvořena 19.10.2019 00:09:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.