Průchod: Specialization Electrical Power Engineering - Passage through study, Plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Electrical Power Engineering

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Electrical Engineering, Power Engineering and Management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Elektroenergetika

Studijní plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Electrical Power Engineering
Doporučený průchod: Specialization Electrical Power Engineering - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE1M13JAS1 Quality and Reliability 2P+2C EN Z,ZK Z,L 6 Mach P. Mach P. 13113
P BE1M14SSE Machinery and Structures of Power Plants 2P+2C EN Z,ZK Z 5   Thöndel E. 13114
P BE1M15PPE1 Elements and Operation of Electrical Power Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Müller Z. Hlaváček J., Müller Z. 13115
P BE1M15IAP Engineering Applications 2P+2C EN Z,ZK Z 5   Kyncl J., Musil L. 13115
PZ BE1M13EKP Ecology and materials 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Kudláček I. Horynová E., Šaršounová Z., Weinzettel J., Žák P. 13113
PZ BE1M15ETT Electrical Heat 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5 Kyncl J. Kyncl J. 13115

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE1M16EKE1 Economy of Power Industry 2P+2S EN Z,ZK L 5 Bemš J., Králík T. Bemš J., Králík T. 13116
PZ BE1M14ESP Electric Machinery and Apparatus 2P+2L EN Z,ZK Z 5   Chomát M., Mindl P. 13114
PZ BE1M15TVN High Voltage Engineering 2P+2L EN Z,ZK L 5 Procházka R. Procházka R. 13115
PZ BE1M15ENY Power Plants 2P+2S EN Z,ZK L 5 Müller Z. Klein V., Müller Z., Špetlík J. 13115
PV   Compulsory elective subjects of the specialization         10      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE1MPROJ Individual project 0p+4s EN Z Z 5 Starý O. Černohous J., Jandera J., Kyncl J., Müller Z., Vašíček J. 13000
PZ BE1M13ASS Solar Systems Application 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Benda V. Benda V., Holovský J. 13113
PZ BE1M14TVM Theory and Application of Power Converters 2P+2L EN Z,ZK L 5 Lettl J. Lettl J. 13114
PZ BE1M15DEE Distribution of Electrical Energy 2P+2S EN Z,ZK Z 5   Müller Z. 13115
PZ BE1M15PRE1 Transmission and Distribution of Electricity 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Müller Z. Müller Z., Musil L. 13115
P   Humanities subjects         5      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
V   Elective subjects         4      


Stránka vytvořena 13.12.2019 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.