Průchod: Specialization Management of Power Engineering and Elektrotechnics - Passage through study, Plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Management of Power Eng. and Electr.

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Electrical Engineering, Power Engineering and Management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Management energetiky a elektrotechniky

Studijní plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Management of Power Eng. and Electr.
Doporučený průchod: Specialization Management of Power Engineering and Elektrotechnics - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE1M13JAS1 Quality and Reliability 2P+2C EN Z,ZK Z,L 6 Mach P. Mach P. 13113
P BE1M14SSE Machinery and Structures of Power Plants 2P+2C EN Z,ZK Z 5   Thöndel E. 13114
P BE1M15PPE1 Elements and Operation of Electrical Power Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Müller Z. Hlaváček J., Müller Z. 13115
P BE1M15IAP Engineering Applications 2P+2C EN Z,ZK Z 5   Kyncl J., Musil L. 13115
PZ BE1M16FIU Financial Accouting 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Vašíček J. Černohous J. 13116
P   Humanities subjects         5      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE1M16EKE1 Economy of Power Industry 2P+2S EN Z,ZK L 5 Bemš J., Králík T. Bemš J., Králík T. 13116
PZ BE1M16EVE Economics of Power Generation 2P+2S EN Z,ZK L 5 Beneš M. Beneš M. 13116
PZ BE1M16FIM1 Financial Management 2P+2S EN Z,ZK L 5 Starý O. Bemš J., Starý O. 13116
PZ BE1M16MAR Marketing 2P+2S EN Z,ZK L 5 Pešek O. Pešek O., Polášek Filová J. 13116
PZ BE1M16OVY Operations Research 2P+2C EN Z,ZK Z,L 5 Knápek J. Dobiáš M., Knápek J. 13116
PV   Compulsory elective subjects of the specialization         5      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE1MPROJ Individual project 0p+4s EN Z Z 5 Starý O. Černohous J., Jandera J., Kyncl J., Müller Z., Vašíček J. 13000
PZ BE1M16EKL Ecology and economy 3P+1S EN Z,ZK Z 5 Knápek J. Knápek J. 13116
PZ BE1M16MES Management and Economics of Power Systems 2P+2S EN Z,ZK L 6 Vastl J. Králík T., Vastl J. 13116
PZ BE1M16MNR Managerial Decision Making 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Knápek J. Beneš M., Knápek J. 13116
PV   Compulsory elective subjects of the specialization         10      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
PZ BE1M16EKM Econometrics and economic applications 2P+2S EN Z,ZK L 4     13116


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.