Průchod: Specialization Audiovisual Technology and Signal Processing - Passage through study, Plán: Electronics and Communications - Audiovisual Technology and Signal Processing

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Electronics and Communications | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Audiovizuální technika a zpracování signálů

Studijní plán: Electronics and Communications - Audiovisual Technology and Signal Processing
Doporučený průchod: Specialization Audiovisual Technology and Signal Processing - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE2M31DSPA Digital Signal Processing 2p+2c EN Z,ZK Z 6 Pollák P. Pollák P. 13131
P BE2M31SYN Synthesis of Audio Signals 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Čmejla R. Novotný M. 13131
P BE2M99ZVT Audio technology 1 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Husník L. Husník L., Jiříček O., Rund F. 13137
P BE2M37OBT Image Technology 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Páta P. Klíma M., Páta P. 13137
P BE2M37MAM Microprocessors 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Vítek S. Máša P., Vítek S. 13137

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE2M31ZRE Speech Processing 2p+2c EN Z,ZK L 6 Pollák P. Pollák P. 13131
P BE2M32BTSA Wireless Technologies 2+2l EN Z,ZK Z,L 6 Bečvář Z. Bečvář Z., Kocur Z., Vojtěch L. 13132
P BE2M37KASA Compression of images and signals 2P+2C EN Z,ZK L 6 Vítek S. Fliegel K., Rund F., Vítek S. 13137
PV   Compulsory subjects of the programme         12      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s EN Z   6 Rund F.   13000
PV   Compulsory subjects of the programme         18      
V   Elective subjects         6      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
V   Elective subjects         5      


Stránka vytvořena 19.8.2019 17:51:33, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.