ČeskyEnglish

Skupina předmětů - PKKPPP - Předměty doktorského studia

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | Ú | V | Z | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Předměty doktorského studia
Min. kreditů: 20   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 0 Role: S - Povinně volitelné předměty
Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision 3s ZK Z 0 4 Navara M. Navara M. 13133
XP01KAS Kombinatorické algoritmy a složitost 2+1 ZK L   4 Demlová M. Demlová M. 13101
XP01TGR Teorie grafů 2+1 ZK Z   4 Demlová M. Demlová M. 13101
XP02AMA Aktivní metody v akustice 2+0s ZK L   4 Jiříček O. Jiříček O. 13102
XP02DP Diagnostika plazmatu 2+2s ZK L   4 Kubeš P. Kubeš P. 13102
XP02EVA Elektrické výboje a jejich aplikace 3+0s ZK Z   4 Kubeš P. Kubeš P., Rosenkranz J. 13102
XP02FPL Fyzika pevných látek 2+2s ZK Z   4 Žáček M. Kříha V., Píchal J., Žáček M. 13102
XP02HS Hlukové studie 1+0s ZK L   4 Jiříček O. Jiříček O. 13102
XP02MHD Magnetohydrodynamika, Horké plazma 2+0s ZK Z   4 Kubeš P. Kubeš P. 13102
XP02PT Plazmové technologie 2+0s ZK L   4 Rosenkranz J. Rosenkranz J. 13102
XP02SF Statistická fyzika 3+1s Z,ZK L   4 Kulhánek P. Kulhánek P. 13102
XP02TF1 Teoretická fyzika 1 3+1s Z,ZK Z   4 Kulhánek P. Kulhánek P. 13102
XP02TF2 Teoretická fyzika 2 3+1s Z,ZK L   4 Kulhánek P. Kulhánek P. 13102
XP02TZP Teorie zvukového pole 2+0s ZK Z   4 Jiříček O. Červenka M., Jiříček O. 13102
XP02UZ Ultrazvuk 2+0s ZK Z   4 Bálek R. Bálek R. 13102
XP02UFL Úvod do fyziky laseru 2+0s ZK L   4 Píchal J. Píchal J. 13102
XP02VNP Vlny a nestability v plazmatu 3+1s Z,ZK Z   4 Kulhánek P. Kulhánek P. 13102
XP02VPA1 Vybrané partie z fyziky A1 2+0s ZK Z   4 Koníček P. Koníček P. 13102
XP02VPA2 Vybrané partie z fyziky A2 2+0s ZK L   4 Jiříček O. Jiříček O. 13102
XP02VPO Vybrané partie z optiky 2+2s Z,ZK Z   4 Kubeš P. Kravárik J., Kubeš P. 13102
XP02ZFP Základy fyziky plazmatu 3+0s ZK Z   4 Pekárek S. Pekárek S. 13102
XP04MIN Anglický jazyk - obhajoba studie   ZK Z,L   0 Saláková D.   13104
XP04AZK Anglický jazyk   ZK Z,L   0 Havlíčková M.   13104
XP13DFD Datová a funkční analýza výrobních systémů 2+2s Z,ZK L   4 Molhanec M. Molhanec M. 13113
XP13FCD Fotovoltaické systémy 2+2s Z,ZK L   4 Benda V. Benda V. 13113
XP13FDD Fyzika dielektrik 2+2s Z,ZK Z   4 Mach P. Mach P., Petr J. 13113
XP13FPD Fyzika polovodičů 2+2s Z,ZK Z   4 Benda V. Benda V. 13113
XP13MSD Modelování a simulace technologických systémů 2+2c Z,ZK Z   4 Žáček J. Žáček J. 13113
XP13PED Plasty v elektrotechnice 2+2s Z,ZK Z   4 Kudláček I. Kudláček I. 13113
XP13SID Software v průmyslovém inženýrství 2+2c Z,ZK Z   4 Molhanec M. Molhanec M. 13113
XP13SSD Speciální metody stanovení jakosti součástek 2+2L Z,ZK L   4 Papež V. Papež V. 13113
XP13SRD Systémy reálného času pro řízení procesů 2+2c Z,ZK L   4 Molhanec M. Molhanec M. 13113
XP13SJD Systémy řízení jakosti 2+2c Z,ZK L   4 Mach P. Mach P. 13113
XP13TND Technika nízkých teplot a supravodivost 2+2s Z,ZK L   4 Kuba J. Kuba J. 13113
XP13TPD Technologické procesy pro elektronickou výrobu 2+2s Z,ZK L   4 Mach P. Mach P. 13113
XP13VTK Vakuová technika a kryotechnika 2+2s Z,ZK Z   4 Kuba J. Kuba J., Petr J. 13113
XP14EMC Elektromagnetická kompatibilita 4+0s ZK Z   4 Čeřovský Z. Čeřovský Z. 13114
XP14MZR Moderní způsoby řízení pohonů 4+0s ZK Z   4 Lettl J. Lettl J. 13114
XP14MEN Nové směry měničové techniky 4+0s ZK L   4 Lettl J. Čeřovský Z., Lettl J. 13114
XP15DVN Diagnostika izolačních systémů vn a vvn 2+2s Z,ZK L   4 Procházka R. Procházka R. 13115
XP15ES Elektrické světlo 2+2s Z,ZK L   4 Habel J. Habel J. 13115
XP15ET Elektrické teplo 2+2s Z,ZK L   4 Kyncl J. Kyncl J. 13115
XP15EH Energetické hospodářství 2+2s Z,ZK L   4 Müller Z. Müller Z. 13115
XP15EZP Energetika a životní prostředí 2+2s Z,ZK L   4 Doležel I. Doležel I. 13115
XP15FAK Fotometrie a kolorometrie 2+2s Z,ZK L   4 Habel J. Habel J. 13115
XP15MPE Mechatronika v elektroenergetice 2+2s Z,ZK L   4 Müller Z. Müller Z. 13115
XP15MVN Měření při vysokém napětí 2+2s Z,ZK L   4 Procházka R. Procházka R. 13115
XP15PEE Přenosy elektrické energie 2+2s Z,ZK L   4 Tlustý J. Tlustý J. 13115
XP15RE Řízení v elektroenergetice 2+2s Z,ZK Z,L   4 Müller Z., Tlustý J. Müller Z., Tlustý J. 13115
XP15SPS Sdružené problémy v silnoproudé elektrotechnice a elektroenergetice 2+2s Z,ZK Z   4 Doležel I. Doležel I. 13115
XP15ZSS Světelné zdroje a svítidla 2+2s Z,ZK L   4 Habel J. Habel J. 13115
XP15TOS Teorie osvětlování 2+2s Z,ZK L   4 Habel J. Habel J. 13115
XP15UEE Užití/úspory elektrické energie 2+2s Z,ZK Z,L   4 Kyncl J., Müller Z. Kyncl J., Müller Z. 13115
XP15VME Výzkumné metody v užití elektrické energie 2+2s Z,ZK L   4 Doležel I., Kyncl J. Doležel I., Kyncl J. 13115
XP16MES Ekonomika a management energetických soustav 2+2s ZK L   4 Beneš M., Vastl J. Beneš M., Vastl J. 13116
XP16FVT Filosofické otázky vědy a techniky 4s ZK L   2 Zamarovský P. Zamarovský P. 13116
XP16MAV Management výroby 2+2s ZK L   4 Tomek G., Vávrová V. Tomek G., Vávrová V. 13116
XP16MAN Management 2+2s ZK L   4 Tomek G. Tomek G. 13116
XP16MAU Manažerské účetnictví 2+2s ZK L   4 Knápek J., Starý O. Knápek J., Starý O. 13116
XP16STV Strategie výrobku 4s ZK L   4 Tomek G., Vávrová V. Tomek G., Vávrová V. 13116
XP16DEL Vybrané kapitoly z dějin elektrotechniky 4s ZK L   2 Efmertová M. Efmertová M., Mikeš J. 13116
XP16MVE Vybrané problémy ekonomiky a managementu výroby energie 2+2s ZK L   4 Beneš M., Vastl J. Beneš M., Vastl J. 13116
XP16STM Vybrané statistické metody 2+2s ZK Z   4 Tashpulatov S. Tashpulatov S. 13116
XP17APL Aplikovaná optoelektronika v lékařství 2+2c ZK Z   4 Vrba J. Blažek V., Vrba J. 13117
XP17ELD Elektrodynamika 2+2c ZK Z   4 Jelínek L. Jelínek L. 13117
XP17LAE Lékařské aplikace elektromagnetického pole 2+2c ZK L   4 Vrba J. Vrba J. 13117
XP17MVP Metodika vědecké práce 2+2c ZK Z   0 Vítek S. Vítek S. 13117
XP17MAPP Metody analýzy pasivních prvků mikrovlnné techniky 2+2c ZK Z   4 Macháč J. Macháč J., Pankrác V. 13117
XP17MT Mikrovlnná technika 2+2c ZK Z   4 Hoffmann K. Hoffmann K., Vrba J. 13117
XP17NME Numerické metody v elektromagnetickém poli 2+2c ZK L   4 Macháč J. Macháč J. 13117
XP17OV Optická vlákna 2+2c ZK L   4 Zvánovec S. Zvánovec S. 13117
XP17TVC Technika vysoce citlivých přijímačů a rušivé vyzařování 2+2c ZK L   4 Mazánek M. Kraček J., Mazánek M. 13117
XP17TAM Testování apl. pro mikrovlnnou termoterapii 2+2c ZK Z   4 Vrba J. Vrba J. 13117
XP17ANS Vybrané partie z anténní techniky a šíření vln 2+2c ZK L   4 Mazánek M. Kraček J., Mazánek M. 13117
XP31AEO Analýza elektrických obvodů 2+2s ZK Z   4 Zemánek I. Zemánek I. 13131
XP31DSP Číslicové zpracování signálů 2+2s ZK Z   4 Sovka P. Bortel R., Sovka P. 13131
XP31FSK Fonetické signály a jejich kódování 2+2s ZK L   4 Uhlíř J. Pollák P., Uhlíř J. 13131
XP31NOS Návrh a obvodová technika elektronických systémů 2+2s ZK L   4 Hospodka J. Hospodka J. 13131
XP31DIF Návrh číslicových filtrů 2+2s ZK Z   4 Vlček M. Vlček M. 13131
XP31TSS Teorie signálů a systémů 2+2s ZK L   4 Sovka P. Bortel R. 13131
XP31ZBS Zpracování biologických signálů 2+2s ZK Z   4 Čmejla R. Čmejla R. 13131
XP32AKR Aplikovaná kryptografie 4+0s ZK L   4 Vaněk T. Vaněk T. 13132
XP32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 4+0s ZK L   4 Šimák B. Šimák B. 13132
XP32EKT Elektromagnetická kompatibilita teleinformatických systémů 3+0s ZK L   4 Svoboda J. Svoboda J., Vojtěch L. 13132
XP32IAT Implementace algoritmů DSP v telekomunikacích 2+0s ZK L   4 Zahradník P. Šusta M., Zahradník P. 13132
XP32MOS Mobilní sítě 3+0s ZK Z   4 Bešťák R. Bešťák R. 13132
XP32NMR Numerické metody řešení elektromagnetických úloh 4+0s ZK L   4 Maga D. Maga D. 13132
XP32ODV Ochrana duševního vlastnictví 2+0s ZK L   4 Hájek J. Hájek J. 13132
XP32OSY Optické systémy 4+0s ZK Z   4 Boháč L. Boháč L. 13132
XP32PPV Přenos po vedeních 4+0c ZK L   4 Vodrážka J. Lafata P., Vodrážka J. 13132
XP32RTS Řízení telekomunikačních systémů 4+0s ZK Z   4 Brabec Z. Brabec Z. 13132
XP32TSM Telematické služby 3+0s ZK L   4 Svoboda J., Zeman T. Svoboda J., Zeman T. 13132
XP32TPZ Teorie provozního zatížení 3+0s ZK L   4 Hampl P. Hampl P., Křížovský F. 13132
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence 2+1s ZK Z   4 Lhotská L. Lhotská L. 13133
XP33FLO Fuzzy logika 2+0s ZK L   4 Navara M. Navara M. 13133
XEP33GMM Graphical Markov Models 2+1s ZK Z   4 Flach B. Flach B. 13133
XP33LPD Logika a logické programování 2+2s ZK L   4 Štěpánková O. Štěpánková O. 13133
XP33MKD Matematika pro kybernetiku 2+2s ZK L   4 Pták P. Pták P. 13133
XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy 2+0s ZK Z   4 Štěpánková O. Štěpánková O. 13133
XP33PPD Praktické problémy data mining 2+2s ZK L   4 Štěpánková O. Štěpánková O. 13133
XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI 2+0s ZK L   4 Jiroušek R. Jiroušek R. 13133
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku 2+0s ZK L   4 Nosková J. Nosková J. 13133
XP33ROD Rozpoznávání 2+2s ZK L   4 Hlaváč V. Hlaváč V. 13133
XP33TTM Text mining 2+0s ZK Z   4 Mařík V. Kroha P. 13133
XP33KSI Vybrané kapitoly ze softwarového inženýrství 2+0s ZK L   4 Mařík V. Kroha P. 13133
XP33ROZ Vybrané partie z rozpoznávání 2+2s ZK L   4 Matas J. Matas J. 13133
XP33ZPM Základy personalizované medicíny 1+1s ZK L   4 Štěpánková O. Bartošová O., Potůček D., Štěpánková O. 13133
XP33ZVD Základy počítačového vidění 2+2s ZK Z   4 Hlaváč V. Hlaváč V. 13133
XP33VID 3D Počítačové vidění 2+2s ZK Z   4 Šára R. Šára R. 13133
XP34AT Aplikace nástrojů TCAD 2+2c ZK L   4 Voves J. Voves J. 13134
XP34ORD Detektory a detekce optického záření 2+2s ZK L   4 Burian Z. Burian Z., Jeřábek V. 13134
XP34ETS Elektrický transport v polovodičích 2+2c ZK Z   4 Voves J. Voves J. 13134
XP34IO Integrovaná optika 2+2s ZK Z,L   4 Čtyroký J., Jeřábek V. Čtyroký J., Jeřábek V. 13134
XP34CNO Krystaloptika a nelineární optika 2+2s ZK Z,L   4 Čtyroký J., Jeřábek V. Čtyroký J., Jeřábek V. 13134
XP34MSY Mikrosystémy 2+2s ZK Z,L   4 Husák M. Husák M. 13134
XP34APD Moderní výkonové polovodičové součástky A INTEGROVANÉ OBVODY 2+2s ZK Z,L   4 Vobecký J. Vobecký J. 13134
XP34PIC Návrh programovatelných integrovaných obvodů 2+2s ZK Z   4 Hazdra P. Hazdra P. 13134
XP34PED Perspektivní elektronické součástky 2+2s ZK Z   4 Jirásek L. Jirásek L. 13134
XP34SRS Polovodičové zdroje záření 2+2s ZK L,Z   4 Burian Z., Šrobár F. Burian Z., Jeřábek V., Šrobár F. 13134
XP34STV Struktury a technologie VLSI 2+2s ZK Z   4 Jakovenko J. Jakovenko J. 13134
XP34TOS Technologie optoelektronických součástek 2+2s ZK Z,L   4 Jeřábek V., Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
XP35LMI Lineární maticové nerovnosti 2+2s ZK L   4 Henrion D. Henrion D. 13135
XP35LSD Lineární systémy 3+1s ZK L   4 Kučera V. Kučera V. 13135
XP35NES Nelineární systémy 2+2s ZK L   4 Čelikovský S. Čelikovský S. 13135
XP35RRD Robustní řízení 3+1s ZK Z   4 Hurák Z. Hurák Z. 13135
XEP36AGT Algoritmická teorie her 2+0+4 ZK     4 Bošanský B. Bošanský B. 13136
XP36DSV Distribuovaný výpočet 2+0s ZK Z   4 Janeček J. Janeček J. 13136
XP36HS Hypermediální systémy 2+2s ZK L   4 Jelínek I. Jelínek I. 13136
XP36KP Komunikační protokoly 2+0s ZK L   4 Janeček J. Janeček J. 13136
XP36PAS Prototypování algebraických specifikací 2+2s ZK Z,L   4 Richta K. Richta K. 13136
XP36VPD Vybrané partie dolování dat 2+2 ZK     4 Kléma J. Kléma J., Železný F. 13136
XP37AEM Akustická a elektroakustická měření 2+1s Z,ZK L   4 Husník L. Husník L., Škvor Z. 13137
XP37APF Akustika a elektroakustika pevné fáze 3+1L Z,ZK Z   4 Husník L., Škvor Z. Husník L., Škvor Z. 13137
XP37FOS Fotonické obrazové systémy 4+0s ZK Z   4 Páta P. Páta P. 13137
XP37FHA1 Fyziologická, psychologická a hudební akustika 1 2+0s ZK Z   4 Otčenášek Z. Otčenášek Z. 13137
XP37GAB Geneze a analýza biosignálů 3+1s ZK L   4 Roubík K. Roubík K. 13137
XP37LN Letecká navigace 2+2s ZK L   4 Vejražka F. Vejražka F. 13137
XP37NRO Návrh radioelektronických obvodů počítačem 3+1s Z,ZK Z   4 Dobeš J. Dobeš J. 13137
XP37PKP Problémy biomedicínského inženýrství v klinické praxi 2+0s ZK L   4 Roubík K. Roubík K. 13137
XP37RAD Radioelektronika 2+2s ZK L   4 Kovář P. Kovář P. 13137
XP37SRP Speciální technika rádiových přijímačů 2+2s ZK Z   4 Žalud V. Žalud V. 13137
XP37SZS Statistické zpracování signálu 4+0s Z,ZK L   4 Sýkora J. Sýkora J. 13137
XP37TEA Teoretická elektroakustika 3+1s Z,ZK Z   4 Husník L., Škvor Z. Husník L., Škvor Z. 13137
XP37TAS Teorie a zpracování akustických signálů 2+2L Z,ZK Z   4 Kadlec F. Kadlec F. 13137
XP37VKF Vybrané kapitoly z fotoniky 4+0s ZK L   4 Klíma M. Klíma M. 13137
XP37ZI Záznam informace 2+2s Z,ZK L   4 Kadlec F. Kadlec F. 13137
XP37ZSN1 Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 1 1+3s Z,ZK Z   4 Vejražka F. Vejražka F. 13137
XP37ZSN2 Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 2 1+3L Z,ZK L   4 Vejražka F. Vejražka F. 13137
XP38MPM Metody přesných měření elektrických veličin a zpracování výsledků měření 2+2c ZK Z   4 Boháček J. Boháček J. 13138
XP38SYS Systémy pro měření, sběr a zpracování dat 2+2c ZK Z,L   4 Roztočil J. Roztočil J. 13138
XP38VDI Vybrané metody z diagnostiky 2+2c ZK L   4 Šmíd R. Šmíd R. 13138
XP39PMV Pokročilé metody vizualizace dat 2+2s ZK Z   4 Slavík P. Slavík P. 13139
XP39SPG Seminář Počítačové Grafiky 2+2s Z,ZK L   4 Bittner J. Bittner J., Sýkora D. 13139
XP39VR Virtuální realita 2+2s ZK L   4 Žára J. Žára J. 13139
XP39VPG Výpočetní geometrie 2+2s ZK Z   4 Felkel P. Felkel P. 13139

Aktuální předměty doktorského studia


Stránka vytvořena 22.9.2017 07:47:47, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.