Skupina předmětů - PKKPPP - Předměty doktorského studia

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | Ú | V | Z | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Předměty doktorského studia
Min. kreditů: 20   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 0 Role: S - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision 2P+2S EN ZK Z 0 4 Navara M. Tolias G. 13133
XP01KAS Kombinatorické algoritmy a složitost 2+1 CS ZK L   4 Demlová M. Demlová M. 13101
XP01MTP Maticový počet 2P+1S CS ZK L   4 Velebil J. Pták P. 13101
XP01PDR Parciální diferenciální rovnice 2P+1S CS ZK L   4 Sobotíková V. Sobotíková V. 13101
XP01TGR Teorie grafů 2P+1S CS ZK Z   4 Demlová M. Demlová M. 13101
XP02AMA Aktivní metody v akustice 2P   ZK L   4 Jiříček O. Jiříček O. 13102
XP02DP Diagnostika plazmatu 2P+2C   ZK L   4 Kubeš P. Kubeš P. 13102
XP02EVA Elektrické výboje a jejich aplikace 3P   ZK Z   4 Kubeš P. Kubeš P., Rosenkranz J. 13102
XP02FPL Fyzika pevných látek 2P+2C   ZK Z   4 Žáček M. Kříha V., Píchal J., Žáček M. 13102
XP02MHD Magnetohydrodynamika, Horké plazma 2P   ZK Z   4 Kubeš P. Kubeš P. 13102
XP02SF Statistická fyzika 3P+1S   Z,ZK L   4 Kulhánek P. Kulhánek P. 13102
XP02TF1 Teoretická fyzika 1 3P+1C   Z,ZK Z   4 Kulhánek P. Kulhánek P. 13102
XP02TF2 Teoretická fyzika 2 3P+1C   Z,ZK L   4 Kulhánek P. Kulhánek P. 13102
XP02TZP Teorie zvukového pole 2P   ZK Z   4 Jiříček O. Červenka M., Jiříček O. 13102
XP02UZ Ultrazvuk 2P   ZK Z   4 Bálek R. Bálek R. 13102
XP02UFL Úvod do fyziky laseru 2P   ZK L   4 Píchal J. Píchal J. 13102
XP02VNP Vlny a nestability v plazmatu 3P+1C   Z,ZK Z   4 Kulhánek P. Kulhánek P. 13102
XP02VPA1 Vybrané partie z fyziky A1 2P   ZK Z   4 Koníček P. Koníček P. 13102
XP02VPO Vybrané partie z optiky 2P+2S   Z,ZK Z   4 Kravárik J. Kravárik J. 13102
XP02ZFP Základy fyziky plazmatu 3P   ZK Z   4 Pekárek S. Pekárek S. 13102
XP04MIN Anglický jazyk - obhajoba studie   EN ZK Z,L   0 Saláková D.   13104
XP04A1 Anglický jazyk 1 4C CS NIC Z,L   0 Saláková D.   13104
XP04A2 Anglický jazyk 2 4C CS NIC Z,L   0 Saláková D.   13104
XP04AZK Anglický jazyk   EN ZK Z,L   0 Saláková D.   13104
XPE04SCWR Scientific Writing 2C EN Z L,Z   4 Saláková D.   13104
XP13DFD Datová a funkční analýza výrobních systémů 2P+2S CS Z,ZK L   4 Molhanec M. Molhanec M. 13113
XP13DEZ Degradační procesy elektrických zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Dušek K. Bušek D., Dušek K., Kudláček I. 13113
XP13DTF Diagnostika tenkých vrstev 2P+2L EN Z,ZK L   4 Polcar T. Polcar T. 13113
XP13FCD Fotovoltaické systémy 2P+2L CS Z,ZK L   4 Benda V. Benda V., Holovský J. 13113
XP13FDD Fyzika dielektrik 2P+2S CS Z,ZK Z   4 Mach P. Mach P., Petr J. 13113
XP13FPD Fyzika polovodičů 2P+2S CS Z,ZK Z   4 Benda V. Benda V. 13113
XP13MSD Modelování a simulace technologických systémů 2P+2C CS Z,ZK Z   4 Mach P. Mach P. 13113
XP13NM Nové materiály a jejich použití 2P+2S CS Z,ZK L,Z   4 Bouda V. Bouda V. 13113
XP13PED Plasty v elektrotechnice 2P+2S CS Z,ZK Z   4 Kudláček I. Kudláček I. 13113
XP13SID Software v průmyslovém inženýrství 2P+2C CS Z,ZK Z   4 Molhanec M. Molhanec M. 13113
XP13SSD Speciální metody stanovení jakosti součástek 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Papež V. Papež V. 13113
XP13SAV Statistická analýza a vyhodnocení technologických dat 2P+2S CS Z,ZK L   4 Molhanec M. Molhanec M. 13113
XP13SRD Systémy reálného času pro řízení procesů 2P+2C CS Z,ZK L   4 Molhanec M. Molhanec M. 13113
XP13SJD Systémy řízení jakosti 2P+2S CS Z,ZK L   4 Mach P. Mach P., Molhanec M. 13113
XP13TND Technika nízkých teplot a supravodivost 2P+2S CS Z,ZK L   4 Kuba J. Kuba J. 13113
XP13TPD Technologické procesy pro elektronickou výrobu 2P+2L CS Z,ZK L   4 Dušek K., Mach P. Dušek K., Mach P. 13113
XP13VTK Vakuová technika a kryotechnika 2P+2S CS Z,ZK Z   4 Kuba J. Kuba J. 13113
XP13VVM Vývoj a výzkum materiálů 2P+2S CS Z,ZK L,Z   4 Bouda V. Bouda V. 13113
XP13VNM Výzkum nových materiálů 2P+2L   Z,ZK Z   4 Ctibor P. Ctibor P. 13113
XP14DES Dynamika elektrických strojů 2P+2C CS ZK Z   4 Chomát M. Chomát M. 13114
XP14MZR Moderní způsoby řízení pohonů 2P+2C CS ZK Z   4 Lettl J. Lettl J. 13114
XP14MEN Nové směry měničové techniky 2P+2C CS ZK L,Z   4 Lettl J. Čeřovský Z. 13114
XP15DVN Diagnostika izolačních systémů vn a vvn 2+2s CS Z,ZK L   4 Procházka R. Procházka R. 13115
XP15ET Elektrické teplo 2+2s CS Z,ZK L   4 Kyncl J. Kyncl J. 13115
XP15EH Energetické hospodářství 2+2s CS Z,ZK L   4 Müller Z. Müller Z. 13115
XP15MVN Měření při vysokém napětí 2+2s CS Z,ZK L   4 Procházka R. Procházka R. 13115
XP15TOS Teorie osvětlování 2+2s CS Z,ZK L   4 Žák P. Žák P. 13115
XP15VME Výzkumné metody v užití elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK L   4 Kyncl J. Kyncl J. 13115
XP16FVT Filosofické otázky vědy a techniky 0P+4S CS ZK L,Z   2 Zamarovský P. Zamarovský P. 13116
XP16FIM Finanční management 2P+2S CS ZK Z   4 Starý O. Starý O. 13116
XP16MAU Manažerské účetnictví 2P+2S CS ZK L   4 Knápek J., Vašíček J. Knápek J., Vašíček J. 13116
XP16DEL Vybrané kapitoly z dějin elektrotechniky 0P+4S CS ZK L   2 Efmertová M. Efmertová M., Mikeš J. 13116
XP16STM Vybrané statistické metody 2P+2S CS ZK L,Z   4 Tashpulatov S. Tashpulatov S. 13116
XP17APL Aplikovaná optoelektronika v lékařství 2P+2C CS ZK Z   4 Vrba J. Blažek V. 13117
XP17ELD Elektrodynamika 2P+2C CS ZK Z   4 Škvor Z. Jelínek L., Macháč J., Pankrác V., Škvor Z. 13117
XP17LAE Lékařské aplikace elektromagnetického pole 2P+2C CS ZK L   4 Vrba J. Vrba J. 13117
XP17MVP Metodika vědecké práce 2P+2C   ZK Z   0 Vítek S. Vítek S. 13117
XP17MAPP Metody analýzy pasivních prvků mikrovlnné techniky 2P+2C CS ZK Z   4 Macháč J. Macháč J., Pankrác V. 13117
XP17MT Mikrovlnná technika 2P+2C CS ZK Z   4 Hoffmann K. Hoffmann K., Vrba J. 13117
XP17NME Numerické metody v elektromagnetickém poli 2P+2C CS ZK L   4 Macháč J. Macháč J. 13117
XP17OV Optická vlákna 2P+2C CS ZK L   4 Zvánovec S. Zvánovec S. 13117
XP17PEM Pokročilý elektromagnetismus 2P+2D CS ZK     3 Jelínek L. Jelínek L. 13117
XP17TVC Technika vysoce citlivých přijímačů a rušivé vyzařování 2P+2C CS ZK L   4 Mazánek M. Mazánek M. 13117
XP17TOM Teoretická optoelektronika v medicíně 2P+2C+4D CS ZK     5 Vrba J. Blažek V., Vrba J. 13117
XP17TAM Testování apl. pro mikrovlnnou termoterapii 2P+2C CS ZK Z   4 Vrba J. Vrba J. 13117
XP17ANS Vybrané partie z anténní techniky a šíření vln 2P+2C CS ZK L   4 Hazdra P. Hazdra P. 13117
XP31AEO Analýza elektrických obvodů 2P+2S CS ZK Z   4 Zemánek I. Zemánek I. 13131
XP31DSP Číslicové zpracování signálů 2P+2S CS ZK Z   4 Sovka P. Bortel R., Sovka P. 13131
XP31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS ZK Z   4 Sovka P. Sovka P. 13131
XP31FSK Fonetické signály a jejich kódování 2P+2S CS ZK L   4 Uhlíř J. Pollák P., Uhlíř J. 13131
XP31FON Fonetika řeči a pokročilé hlasové technologie 2P+4D CS ZK     4 Pollák P. Pollák P. 13131
XP31NOS Návrh a obvodová technika elektronických systémů 2P+2S CS ZK L   4 Hospodka J. Hospodka J. 13131
XP31DIF Návrh číslicových filtrů 2P+2S CS ZK Z   4 Vlček M. Vlček M. 13131
XP31TSS Teorie signálů a systémů 2P+2S CS ZK L   4 Sovka P. Sovka P. 13131
XP31ZBS Zpracování biologických signálů 2P+2C EN ZK Z   4 Čmejla R. Čmejla R., Janča R., Ježdík P., Rusz J., Sedlák J. 13131
XP32AKR Aplikovaná kryptografie 4P + 0S CS ZK L   4 Vaněk T. Vaněk T. 13132
XP32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 4P + 0S CS ZK L   4 Šimák B. Šimák B. 13132
XP32EKT Elektromagnetická kompatibilita teleinformatických systémů 3P + 0S CS ZK L   4 Vojtěch L. Vojtěch L. 13132
XP32IAT Implementace algoritmů DSP v telekomunikacích 2P + 0S CS ZK L   4 Zahradník P. Šusta M., Zahradník P. 13132
XP32MOS Mobilní sítě 2P + 2C CS ZK Z   4 Bečvář Z., Bešťák R. Bečvář Z., Bešťák R. 13132
XP32NMR Numerické metody řešení elektromagnetických úloh 4P + 0S CS ZK L   4 Maga D. Maga D. 13132
XP32ODV Ochrana duševního vlastnictví 2P + 0S CS ZK L   4 Hájek J. Hájek J. 13132
XP32OSY Optické systémy 4P + 0S CS ZK Z   4 Boháč L. Boháč L. 13132
XP32PPV Přenos po vedeních 4P + 0C CS ZK L   4 Vodrážka J. Lafata P., Vodrážka J. 13132
XP32RTS Řízení telekomunikačních systémů 2P + 2C CS ZK Z   4 Brabec Z. Brabec Z. 13132
XP32TSM Telematické služby 3P + 0S CS ZK L   4 Zeman T. Zeman T. 13132
XP32TPZ Teorie provozního zatížení 3P + 0S CS ZK L   4 Hampl P. Hampl P. 13132
XP33RCV Čtenářský klub zaměřený na oblast rozpoznávání a počítačového vidění 2P+2S EN ZK Z   4 Chum O. Chum O., Tolias G. 13133
XP33RG Čtenářský klub 2P+2S EN Z Z,L   3 Kybic J. Kybic J. 13133
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence 2P+1S CS ZK Z   4 Lhotská L. Lhotská L. 13133
XEP33FLO Fuzzy Logic 2P+0S EN ZK L   4 Navara M. Navara M. 13133
XP33FLO Fuzzy logika 2P+0S CS ZK L   4 Navara M. Navara M. 13133
XEP33GMM Graphical Markov Models 2P+1S EN ZK Z   4 Flach B. Flach B. 13133
XP33CHM Kapitoly z vyšší matematiky 2P EN ZK L   4 Pták P. Pták P. 13133
XP33LPD Logika a logické programování 2P+2S CS ZK L   4 Štěpánková O. Štěpánková O. 13133
XP33MKD Matematika pro kybernetiku 2P+2S CS ZK L   4 Pták P. Pták P. 13133
XP33MMD Metody analýzy a vizualizace lékařských dat 2P+2C EN Z,ZK L   4 Kybic J. Kybic J. 13133
XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy 2P+0S CS ZK Z   4 Štěpánková O. Štěpánková O. 13133
XP33VTP Počítačové vidění – Teorie a praxe 2S EN ZK L   4 Chum O. Chum O. 13133
XEP33SAM Porozumění metodám a implementacím State of the Art metod 2P+2S EN ZK L   4 Chum O. Chum O. 13133
XP33PPD Praktické problémy data mining 2P+2S CS ZK L   4 Štěpánková O. Kouba Z., Štěpánková O. 13133
XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI 2P+0S CS ZK L   4 Jiroušek R. Jiroušek R. 13133
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku 2P+0S CS ZK L   4 Nosková J. Nosková J. 13133
XP33ROD Rozpoznávání 2P+2S CS ZK L   4 Hlaváč V. Hlaváč V., Škoviera R. 13133
XEP33SML Structured Model Learning 2P+1S EN ZK L   4 Flach B. Flach B., Franc V. 13133
XP33ZPM Základy personalizované medicíny 1P+1S CS ZK L   4 Štěpánková O. Štěpánková O. 13133
XP33ZVD Základy počítačového vidění 2P+2S CS ZK Z   4 Hlaváč V. Hlaváč V. 13133
XP33VID 3D Počítačové vidění 2P+2S CS ZK Z   4 Šára R. Šára R. 13133
XP34AIC Analogové integrované obvody 1P+2C CS ZK     3 Jakovenko J. Jakovenko J. 13134
XP34AT Aplikace nástrojů TCAD 2P+2C CS ZK L   4 Voves J. Voves J. 13134
XP34ORD Detektory a detekce optického záření 2P+2C CS ZK L   4 Jeřábek V. Jeřábek V. 13134
XP34ETS Elektrický transport v polovodičích 2P+2C CS ZK Z   4 Voves J. Voves J. 13134
XP34ASD Fyzika pokročilých polovododičových součástek a materiálů 1P+3C+3D CS ZK Z,L   4 Voves J. Voves J. 13134
XP34IO Integrovaná optika 2P+2C CS ZK Z   4 Jeřábek V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
XP34CNO Krystaloptika a nelineární optika 2P+2C CS ZK Z,L   4 Čtyroký J., Jeřábek V. Čtyroký J., Jeřábek V. 13134
XP34MTP Materiály a technologie pro fotonické součástky a struktury 2P CS ZK Z   3 Prajzler V. Prajzler V. 13134
XP34MSA Mikrosystémy a mikroaktuátory 2P CS ZK     3 Husák M. Husák M. 13134
XP34MSY Mikrosystémy 2P+2C CS ZK Z,L   4 Husák M. Husák M. 13134
XP34APD Moderní výkonové polovodičové součástky A INTEGROVANÉ OBVODY 2P+2C CS ZK Z,L   4 Vobecký J. Vobecký J. 13134
XP34PIC Návrh programovatelných integrovaných obvodů 2P+2C CS ZK Z   4 Hazdra P. Hazdra P. 13134
XP34EHA Obnovitelné mikrozdroje energie pro elektroniku – energy harvesting 2P CS ZK     4 Husák M. Husák M. 13134
XP34PED Perspektivní elektronické součástky 2P+2C CS ZK Z   4 Jirásek L. Jirásek L. 13134
XP34SDS Polovodičové struktury 2P CS ZK L   3 Hazdra P. Hazdra P. 13134
XP34SRS Polovodičové zdroje záření 2P+2C CS ZK L,Z   4 Jeřábek V. Jeřábek V. 13134
XP34ADM Principy a aplikace součástkových modelů 1P+3C+3D CS ZK Z,L   4 Voves J. Voves J. 13134
XP34STV Struktury a technologie VLSI 2P+2C CS ZK Z   4 Jakovenko J. Jakovenko J. 13134
XP34TOS Technologie optoelektronických součástek 2P+2C CS ZK Z,L   4 Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
XP34RSD Zdroje záření a fotodetektory pro integraci 2P CS ZK L   4 Jeřábek V., Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
XEP35CMS Computational Methods for Materials Science 2P+2C EN Z,ZK Z,L   4 Cammarata A., Nicolini P. Cammarata A., Nicolini P. 13135
XP35FMD Fuzzy modelování a řízení 2P+2C   ZK L   4 Hušek P. Hušek P. 13135
XP35LMI Lineární maticové nerovnosti 2P+2C   ZK L   4 Henrion D. Henrion D. 13135
XP35OFD Odhadováni a filtrace 2P+2C   ZK Z   4 Havlena V. Havlena V. 13135
XEP36AGT Algoritmická teorie her 2P+0C+4D EN ZK     4 Bošanský B., Lisý V. Bošanský B., Lisý V. 13136
XP36DSV Distribuovaný výpočet 2P   ZK Z   4 Janeček J. Janeček J. 13136
XP36HS Hypermediální systémy 2P+2S   ZK L   4 Jelínek I. Jelínek I. 13136
XP36KP Komunikační protokoly 2P   ZK L   4 Janeček J. Janeček J. 13136
XP36PAS Prototypování algebraických specifikací 2P+2S   ZK Z,L   4 Richta K. Richta K. 13136
XP36VPD Vybrané partie dolování dat 2P+2S   ZK     4 Kléma J. Kléma J. 13136
XP36VAV Výpočetní avionika 2P+2C CS ZK     4 Pačes P. Pačes P. 13136
XP37AEM Akustická a elektroakustická měření 2P+1S CS Z,ZK L   4 Husník L. Husník L. 13137
XP37AEA Aplikovaná elektroakustika 2P+2D EN ZK Z   4 Honzík P. Honzík P. 13137
XP37ARA Architekturní akustika 2P+2S CS ZK L   4 Husník L. Husník L. 13137
XP37FOS Fotonické obrazové systémy 2P+2L+4D CS ZK Z   4 Páta P. Páta P. 13137
XP37PAC Fysiologická akustika 2P+4D EN ZK L   4 Maršálek P. Maršálek P. 13137
XP37FHA1 Fyziologická, psychologická a hudební akustika 1 2P+0S CS ZK Z   4 Otčenášek Z. Otčenášek Z. 13137
XP37GAB Geneze a analýza biosignálů 3P+1S CS ZK L   4 Roubík K. Roubík K. 13137
XP37LN Letecká navigace 2P+2S CS ZK L   4 Vejražka F. Vejražka F. 13137
XP37NAV Navigační systémy 2P+2L EN ZK     4 Kovář P. Kovář P., Roháč J. 13137
XP37NRO Návrh radioelektronických obvodů počítačem 3P+1S CS Z,ZK Z   4 Dobeš J. Dobeš J. 13137
XP37IPP Obrazová fotonika a zpracování obrazu 2P+2L EN ZK     4 Páta P. Páta P. 13137
XP37CAD Pokročilé metody analýzy a optimalizace elektronických obvodů pomocí počítačového návrhu 2P+3D EN Z,ZK Z   3 Dobeš J. Dobeš J. 13137
XP37NOS Pokročilé výpočetní nástroje v obrazových a radiových systémech 2P+2L EN ZK L   4 Vítek S. Vítek S. 13137
XP37MSP Pokročilé zpracování multimediálních signálů 2P+2L+3D EN Z,ZK L   4 Fliegel K. Fliegel K. 13137
XP37PKP Problémy biomedicínského inženýrství v klinické praxi 2P+0S CS ZK L   4 Roubík K. Roubík K. 13137
XP37RAD Radioelektronika 2P+2S CS ZK L   4 Kovář P. Kovář P. 13137
XP37SRP Speciální technika rádiových přijímačů 2P+2S CS ZK Z   4 Žalud V. Žalud V. 13137
XP37SZS Statistické zpracování signálu 4P+0S CS Z,ZK L   4 Sýkora J. Sýkora J. 13137
XP37TEM Teoretická elektroakustika a měření 2P+2L EN Z,ZK Z   3 Husník L. Husník L. 13137
XP37TEA Teoretická elektroakustika 3P+1S CS Z,ZK Z   4 Husník L., Škvor Z. Husník L., Škvor Z. 13137
XP37RUP Teorie a praxe rádiového určování polohy; systémy a přístroje 2P+2L+2D EN Z,ZK Z   5 Vejražka F. Vejražka F. 13137
XP37TAS Teorie a zpracování akustických signálů 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Kadlec F. Kadlec F. 13137
XP37ISS Úvod do kosmické vědy a technologie 2P+2L EN ZK Z   4 Hudec R. Hudec R. 13137
XP37VKF Vybrané kapitoly z fotoniky 4P+0S CS ZK L   4 Klíma M. Klíma M. 13137
XP37FOT Vybrané kapitoly z fotoniky 2P+2L EN Z,ZK L   3 Klíma M. Klíma M. 13137
XP37ZI Záznam informace 2P+2S CS Z,ZK L   4 Kadlec F. Kadlec F. 13137
XP37ZSN1 Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 1 1P+3S CS Z,ZK Z   4 Vejražka F. Vejražka F. 13137
XP37ZSN2 Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 2 1P+3L CS Z,ZK L   4 Vejražka F. Vejražka F. 13137
XP38EMC EMC distribuovaných systémů 2P+2C CS ZK Z   4 Holub J. Holub J. 13138
XP38MPX Magnetismus v inženýrské praxi 2P+2C CS ZK Z   4 Kašpar P., Ripka P. Kašpar P., Ripka P. 13138
XP38MMN Měření neelektrických veličin 2P+2L CS ZK L   4 Platil A., Ripka P. Platil A., Ripka P. 13138
XP38MDR Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů 2P+2C CS ZK L   4 Vedral J. Vedral J. 13138
XP38MPM Metody přesných měření elektrických veličin a zpracování výsledků měření 2P+2C CS ZK Z   4 Boháček J. Boháček J. 13138
XP38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS ZK Z   4 Roháč J. Roháč J. 13138
XP38SSB Senzory a sběrnice 2P+2L CS ZK Z,L   4 Platil A., Ripka P. Platil A., Ripka P. 13138
XP38SYS Systémy pro měření, sběr a zpracování dat 2P+2L CS ZK Z,L   4 Roztočil J. Roztočil J. 13138
XP38VKP Vybrané kapitoly z přístrojové techniky 2P+2L CS ZK Z,L   4 Holub J. Holub J. 13138
XP38VDI Vybrané metody z diagnostiky 2P+2C CS ZK L   4 Šmíd R. Šmíd R. 13138
XP39CG Pokročilá výpočetní geometrie 2P+1C+4D   ZK Z   4 Felkel P. Felkel P. 13139
XP39UID Pokročilé metody návrhu UI 2P EN ZK     4 Míkovec Z. Míkovec Z. 13139
XP39PMV Pokročilé metody vizualizace dat 2P+2S   ZK Z   4 Slavík P. Slavík P. 13139
XP39VIZ Pokročilé metody vizualizace 2P   ZK Z   4 Čmolík L., Slavík P. Čmolík L., Slavík P. 13139
XP39SPG Seminář Počítačové Grafiky 2P+2S   Z,ZK L   4 Bittner J. Bittner J., Sýkora D. 13139
XP39SCG Seminář počítačové grafiky 2P   ZK L   4 Bittner J. Bittner J. 13139
XP39VR Virtuální realita 2P+2S   ZK L   4 Žára J. Sedláček D., Žára J. 13139
XP39VPG Výpočetní geometrie 2P+2S   ZK Z   4 Felkel P. Felkel P. 13139

Aktuální předměty doktorského studia


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.