Skupina předmětů - PKKPPP - Předměty doktorského studia

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | Ú | V | Z | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Předměty doktorského studia
Min. kreditů: 20   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 0 Role: S - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
XP01EKM Ekonomická matematika 2P+1S   ZK L   4 Helisová K.   13101
XP01KAS Kombinatorické algoritmy a složitost 2+1 CS ZK L   4 Demlová M.   13101
XP01MTP Maticový počet 2P+1S CS ZK L   4 Pták P.   13101
XP01PDR Parciální diferenciální rovnice 3P+0S CS ZK L   4 Sobotíková V.   13101
XP01TGR Teorie grafů 2P+1S CS ZK Z   4 Demlová M.   13101
XP02AMA Aktivní metody v akustice 2P   ZK L   4 Jiříček O.   13102
XP02DP Diagnostika plazmatu 2P+2C   ZK L   4 Kubeš P.   13102
XP02EVA Elektrické výboje a jejich aplikace 3P   ZK Z   4 Kubeš P.   13102
XP02FPL Fyzika pevných látek 2P+2C   ZK Z   4 Žáček M.   13102
XP02MHD Magnetohydrodynamika, Horké plazma 2P   ZK Z   4 Kubeš P.   13102
XP02SF Statistická fyzika 3P+1S   Z,ZK L   4 Kulhánek P.   13102
XP02TF1 Teoretická fyzika 1 3P+1C   Z,ZK Z   4 Kulhánek P.   13102
XP02TF2 Teoretická fyzika 2 3P+1C   Z,ZK L   4 Kulhánek P.   13102
XP02TZP Teorie zvukového pole 2P   ZK Z   4 Jiříček O.   13102
XP02UZ Ultrazvuk 2P   ZK Z   4 Bálek R.   13102
XP02UFL Úvod do fyziky laseru 2P   ZK L   4 Píchal J.   13102
XP02VNP Vlny a nestability v plazmatu 3P+1C   Z,ZK Z   4 Kulhánek P.   13102
XP02VPA1 Vybrané partie z fyziky A1 2P   ZK Z   4 Koníček P.   13102
XP02VPO Vybrané partie z optiky 2P+2S   Z,ZK Z   4 Kravárik J.   13102
XP02ZFP Základy fyziky plazmatu 3P   ZK Z   4 Pekárek S.   13102
XP04MIN Anglický jazyk - obhajoba studie 0C EN ZK Z,L   0 Saláková D.   13104
XP04A1 Anglický jazyk 1 4C CS NIC Z,L   0 Saláková D.   13104
XP04A2 Anglický jazyk 2 4C CS NIC Z,L   0 Saláková D.   13104
XP04AZK Anglický jazyk 0C EN ZK Z,L   0 Saláková D.   13104
XP13DFD Datová a funkční analýza výrobních systémů 2P+2S CS Z,ZK L   4 Molhanec M.   13113
XP13DEZ Degradační procesy elektrických zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Dušek K.   13113
XP13DTF Diagnostika tenkých vrstev 2P+2L EN Z,ZK L   4 Polcar T.   13113
XP13FCD Fotovoltaické systémy 2P+2L CS Z,ZK L   4 Benda V.   13113
XP13FDD Fyzika dielektrik 2P+2S CS Z,ZK Z   4 Mach P.   13113
XP13FPD Fyzika polovodičů 2P+2S CS Z,ZK Z   4 Benda V.   13113
XP13MSD Modelování a simulace technologických systémů 2P+2C CS Z,ZK Z   4 Mach P.   13113
XP13NM Nové materiály a jejich použití 2P+2S CS Z,ZK L,Z   4 Bouda V.   13113
XP13PED Plasty v elektrotechnice 2P+2S CS Z,ZK Z   4 Kudláček I.   13113
XP13SID Software v průmyslovém inženýrství 2P+2C CS Z,ZK Z   4 Molhanec M.   13113
XP13SSD Speciální metody stanovení jakosti součástek 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Papež V.   13113
XP13SAV Statistická analýza a vyhodnocení technologických dat 2P+2S CS Z,ZK L   4 Molhanec M.   13113
XP13SJD Systémy řízení jakosti 2P+2S CS Z,ZK L   4 Mach P.   13113
XP13TND Technika nízkých teplot a supravodivost 2P+2S CS Z,ZK L   4 Kuba J.   13113
XP13TPD Technologické procesy pro elektronickou výrobu 2P+2L CS Z,ZK L   4 Dušek K., Mach P.   13113
XP13VVM Vývoj a výzkum materiálů 2P+2S CS Z,ZK L,Z   4 Bouda V.   13113
XP13VNM Výzkum nových materiálů 2P+2L   Z,ZK Z   4 Ctibor P.   13113
XP14DES Dynamika elektrických strojů 2P+2C CS ZK Z   4 Chomát M.   13114
XP14EMC Elektromagnetická kompatibilita 2P+2C CS ZK Z   4 Čeřovský Z.   13114
XP14MZR Moderní způsoby řízení pohonů 2P+2C CS ZK Z   4 Lettl J.   13114
XP14MEN Nové směry měničové techniky 2P+2C CS ZK L,Z   4 Lettl J.   13114
XP15DVN Diagnostika izolačních systémů vn a vvn 2P+2S CS Z,ZK L   4 Procházka R.   13115
XP15ET Elektrické teplo 2P+2S CS Z,ZK L   4 Kyncl J.   13115
XP15EH Energetické hospodářství 2P+2S CS Z,ZK L   4 Müller Z.   13115
XP15MPE Mechatronika v elektroenergetice 2P+2S CS Z,ZK L   4 Müller Z.   13115
XP15MVN Měření při vysokém napětí 2P+2S CS Z,ZK L   4 Procházka R.   13115
XP15PEE Přenosy elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK L   4 Müller Z.   13115
XP15VME Výzkumné metody v užití elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK L   4 Kyncl J.   13115
XP16ERE Ekonomika výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 2P+4D CS ZK     4 Knápek J.   13116
XP16AFM Pokročilé metody finančního managementu 2P+4D CS ZK Z,L   4 Starý O.   13116
XP16DEL Vybrané kapitoly z dějin elektrotechniky 0P+4S CS ZK L   2 Efmertová M.   13116
XP16STM Vybrané statistické metody 2P+2S CS ZK L,Z   4 Tashpulatov S.   13116
XP17APL Aplikovaná optoelektronika v lékařství 2P+2C CS ZK Z   4 Vrba J.   13117
XP17ELD Elektrodynamika 2P+2C CS ZK Z   4 Škvor Z.   13117
XP17LAE Lékařské aplikace elektromagnetického pole 2P+2C CS ZK L   4 Vrba J.   13117
XP17MVP Metodika vědecké práce 2P+2C   ZK Z   0 Vítek S.   13117
XP17MAPP Metody analýzy pasivních prvků mikrovlnné techniky 2P+2C CS ZK Z   4 Macháč J.   13117
XP17MT Mikrovlnná technika 2P+2C CS ZK Z   4 Hoffmann K.   13117
XP17NME Numerické metody v elektromagnetickém poli 2P+2C CS ZK L   4 Macháč J.   13117
XP17OV Optická vlákna 2P+2C CS ZK L   4 Zvánovec S.   13117
XP17PEM Pokročilý elektromagnetismus 2P+2D CS ZK     3 Jelínek L.   13117
XP17TVC Technika vysoce citlivých přijímačů a rušivé vyzařování 2P+2C CS ZK L   4 Mazánek M.   13117
XP17TOM Teoretická optoelektronika v medicíně 2P+2C+4D CS ZK     5 Vrba J.   13117
XP17TAM Testování apl. pro mikrovlnnou termoterapii 2P+2C CS ZK Z   4 Vrba J.   13117
XP17ANS Vybrané partie z anténní techniky a šíření vln 2P+2C CS ZK L   4 Mazánek M.   13117
XP31AEO Analýza elektrických obvodů 2P+2S CS ZK Z   4 Zemánek I.   13131
XP31DSP Číslicové zpracování signálů 2P+2S CS ZK Z   4 Sovka P.   13131
XP31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS ZK Z   4 Sovka P.   13131
XP31FON Fonetika řeči a pokročilé hlasové technologie 2P+4D CS ZK     4 Pollák P.   13131
XP31NOS Návrh a obvodová technika elektronických systémů 2P+2S CS ZK L   4 Hospodka J.   13131
XP31TSS Teorie signálů a systémů 2P+2S CS ZK L   4 Sovka P.   13131
XP31ZBS Zpracování biologických signálů 2P+2C EN ZK Z   4 Čmejla R.   13131
XP32AKR Aplikovaná kryptografie 4P + 0S CS ZK L   4 Vaněk T.   13132
XP32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 4P + 0S CS ZK L   4 Šimák B.   13132
XP32DKS Dimenzování komunikačních sítí 2P + 2C+ 2D CS ZK L   4 Hampl P.   13132
XP32EKT Elektromagnetická kompatibilita teleinformatických systémů 3P + 0S CS ZK L   4 Vojtěch L.   13132
XP32IAT Implementace algoritmů DSP v telekomunikacích 2P + 0S CS ZK L   4 Zahradník P.   13132
XP32MOS Mobilní sítě 2P + 2C CS ZK Z   4 Bečvář Z., Bešťák R.   13132
XP32NMR Numerické metody řešení elektromagnetických úloh 4P + 0S CS ZK L   4 Maga D.   13132
XP32ODV Ochrana duševního vlastnictví 2P + 0S CS ZK L   4 Hájek J.   13132
XP32OSY Optické systémy 4P + 0S CS ZK L   4 Boháč L.   13132
XP32PPV Přenos po vedeních 4P + 0C CS ZK L   4 Vodrážka J.   13132
XP32RTS Řízení telekomunikačních systémů 2P + 2C CS ZK Z   4 Brabec Z.   13132
XP32TSM Telematické služby 3P + 0S CS ZK L   4 Zeman T.   13132
XP32TPZ Teorie provozního zatížení 3P + 0S CS ZK L   4 Hampl P.   13132
XP33RCV Čtenářský klub zaměřený na oblast rozpoznávání a počítačového vidění 2P+2S EN ZK Z   4 Chum O.   13133
XP33RG Čtenářský klub 2P+2S EN Z Z,L   3 Kybic J.   13133
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence 2P+1S CS ZK Z   4 Lhotská L.   13133
XEP33FLO Fuzzy Logic 2P+0S EN ZK L   4 Navara M.   13133
XP33FLO Fuzzy logika 2P+0S CS ZK L   4 Navara M.   13133
XEP33GMM Graphical Markov Models 2P+1S EN ZK Z   4 Flach B.   13133
XP33CHM Kapitoly z vyšší matematiky 2P EN ZK     4 Pták P.   13133
XP33LPD Logika a logické programování 2P+2S CS ZK L   4 Štěpánková O.   13133
XP33MMD Metody analýzy a vizualizace lékařských dat 2P+2C EN Z,ZK L   4 Kybic J.   13133
XP33VTP Počítačové vidění – Teorie a praxe 2S EN ZK L   4 Chum O.   13133
XEP33SAM Porozumění metodám a implementacím State of the Art metod 2P+2S EN ZK L   4 Chum O.   13133
XP33PPD Praktické problémy data mining 2P+2S CS ZK L   4 Štěpánková O.   13133
XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI 2P+0S CS ZK L   4 Jiroušek R.   13133
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku 2P+0S CS ZK L   4 Nosková J.   13133
XP33ROD Rozpoznávání 2P+2S CS ZK L   4 Hlaváč V.   13133
XEP33SML Structured Model Learning 2P+1S EN ZK L   4 Flach B.   13133
XP33ZVD Základy počítačového vidění 2P+2S CS ZK Z   4 Hlaváč V.   13133
XP33VID 3D Počítačové vidění 2P+2S CS ZK Z   4 Šára R.   13133
XP34AIC Analogové integrované obvody 1P+2C CS ZK     3 Jakovenko J.   13134
XP34AT Aplikace nástrojů TCAD 2P+2C CS ZK L   4 Voves J.   13134
XP34ORD Detektory a detekce optického záření 2P+2C CS ZK L   4 Jeřábek V.   13134
XP34ETS Elektrický transport v polovodičích 2P+2C CS ZK Z   4 Voves J.   13134
XP34ASD Fyzika pokročilých polovododičových součástek a materiálů 1P+3C+3D CS ZK Z,L   4 Voves J.   13134
XP34IO Integrovaná optika 2P+2C CS ZK Z   4 Jeřábek V.   13134
XP34CNO Krystaloptika a nelineární optika 2P+2C CS ZK Z,L   4 Čtyroký J., Jeřábek V.   13134
XP34MTP Materiály a technologie pro fotonické součástky a struktury 2P CS ZK Z   3 Prajzler V.   13134
XP34MSA Mikrosystémy a mikroaktuátory 2P CS ZK     3 Husák M.   13134
XP34MSY Mikrosystémy 2P+2C CS ZK Z,L   4 Husák M.   13134
XP34APD Moderní výkonové polovodičové součástky A INTEGROVANÉ OBVODY 2P+2C CS ZK Z,L   4 Vobecký J.   13134
XP34PIC Návrh programovatelných integrovaných obvodů 2P+2C CS ZK Z   4 Hazdra P.   13134
XP34EHA Obnovitelné mikrozdroje energie pro elektroniku – energy harvesting 2P CS ZK     4 Husák M.   13134
XP34PED Perspektivní elektronické součástky 2P+2C CS ZK Z   4 Jirásek L.   13134
XP34SDS Polovodičové struktury 2P CS ZK L   3 Hazdra P.   13134
XP34SRS Polovodičové zdroje záření 2P+2C CS ZK L,Z   4 Jeřábek V.   13134
XP34ADM Principy a aplikace součástkových modelů 1P+3C+3D CS ZK Z,L   4 Voves J.   13134
XP34STV Struktury a technologie VLSI 2P+2C CS ZK Z   4 Jakovenko J.   13134
XP34TOS Technologie optoelektronických součástek 2P+2C CS ZK Z,L   4 Prajzler V.   13134
XP34RSD Zdroje záření a fotodetektory pro integraci 2P CS ZK L   4 Jeřábek V., Prajzler V.   13134
XEP35CMS Computational Methods for Materials Science 2P+2C EN Z,ZK Z,L   4 Cammarata A., Nicolini P.   13135
XP35LMI Lineární maticové nerovnosti 2P+2C   ZK L   4 Henrion D.   13135
XP35NES Nelineární systémy 2P+2C   ZK L   4 Čelikovský S.   13135
XEP36AGT Algoritmická teorie her 2P+0C+4D EN ZK     4 Bošanský B., Lisý V.   13136
XP36DSV Distribuovaný výpočet 2P   ZK Z   4 Janeček J.   13136
XP36HS Hypermediální systémy 2P+2S   ZK L   4 Jelínek I.   13136
XP36KP Komunikační protokoly 2P   ZK L   4 Janeček J.   13136
XP36PAS Prototypování algebraických specifikací 2P+2S   ZK Z,L   4 Richta K.   13136
XP36VPD Vybrané partie dolování dat 2P+2S   ZK     4 Kléma J.   13136
XP37AEM Akustická a elektroakustická měření 2P+1S CS Z,ZK L   4 Husník L.   13137
XP37AEA Aplikovaná elektroakustika 2P+2L EN ZK Z   4 Honzík P.   13137
XP37ARA Architekturní akustika 2P+2S CS ZK L   4 Husník L.   13137
XP37FOS Fotonické obrazové systémy 2P+2L+4D CS ZK Z   4 Páta P.   13137
XP37PAC Fysiologická akustika 2P+4D EN ZK L   4 Maršálek P.   13137
XP37FHA1 Fyziologická, psychologická a hudební akustika 1 2P+0S CS ZK Z   4 Otčenášek Z.   13137
XP37GAB Geneze a analýza biosignálů 3P+1S CS ZK L   4 Roubík K.   13137
XP37LN Letecká navigace 2P+2S CS ZK L   4 Vejražka F.   13137
XP37NRO Návrh radioelektronických obvodů počítačem 3P+1S CS Z,ZK Z   4 Dobeš J.   13137
XP37IPP Obrazová fotonika a zpracování obrazu 2P+2L EN ZK Z   4 Páta P.   13137
XP37CAD Pokročilé metody analýzy a optimalizace elektronických obvodů pomocí počítačového návrhu 2P+3D EN Z,ZK Z   3 Dobeš J.   13137
XP37NOS Pokročilé výpočetní nástroje v obrazových a radiových systémech 2P+2L EN ZK L   4 Vítek S.   13137
XP37MSP Pokročilé zpracování multimediálních signálů 2P+2L+3D EN Z,ZK L   4 Fliegel K.   13137
XP37PKP Problémy biomedicínského inženýrství v klinické praxi 2P+0S CS ZK L   4 Roubík K.   13137
XP37RAD Radioelektronika 2P+2S CS ZK L   4 Kovář P.   13137
XP37SRP Speciální technika rádiových přijímačů 2P+2S CS ZK Z   4 Žalud V.   13137
XP37SZS Statistické zpracování signálu 4P+0S CS Z,ZK L   4 Sýkora J.   13137
XP37TEM Teoretická elektroakustika a měření 2P+2L EN Z,ZK L   3 Husník L.   13137
XP37TEA Teoretická elektroakustika 3P+1S CS Z,ZK Z   4 Husník L., Škvor Z.   13137
XP37RUP Teorie a praxe rádiového určování polohy; systémy a přístroje 2P+2L+2D EN Z,ZK Z   5 Vejražka F.   13137
XP37TAS Teorie a zpracování akustických signálů 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Kadlec F.   13137
XP37ISS Úvod do kosmické vědy a technologie 2P+2L EN ZK Z   4 Hudec R.   13137
XP37VKF Vybrané kapitoly z fotoniky 4P+0S CS ZK L   4 Klíma M.   13137
XP37FOT Vybrané kapitoly z fotoniky 2P+2L EN Z,ZK L   3 Klíma M.   13137
XP37ZI Záznam informace 2P+2S CS Z,ZK L   4 Kadlec F.   13137
XP37ZSN1 Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 1 1P+3S CS Z,ZK Z   4 Vejražka F.   13137
XP37ZSN2 Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 2 1P+3L CS Z,ZK L   4 Vejražka F.   13137
XP38EMC EMC distribuovaných systémů 2P+2C CS ZK Z   4 Holub J.   13138
XP38MPX Magnetismus v inženýrské praxi 2P+2C CS ZK Z   4 Ripka P.   13138
XP38MMN Měření neelektrických veličin 2P+2L CS ZK L   4 Ripka P.   13138
XP38MDR Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů 2P+2C CS ZK L   4 Vedral J.   13138
XP38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS ZK Z   4 Roháč J.   13138
XP38SSB Senzory a sběrnice 2P+2L CS ZK Z,L   4 Platil A., Ripka P.   13138
XP38SYS Systémy pro měření, sběr a zpracování dat 2P+2L CS ZK Z,L   4 Roztočil J.   13138
XP38VDI Vybrané metody z diagnostiky 2P+2C CS ZK L   4 Šmíd R.   13138
XP39CG Pokročilá výpočetní geometrie 2P+1C+4D   ZK Z   4 Felkel P.   13139
XP39UID Pokročilé metody návrhu UI 2P+2S   ZK     4 Míkovec Z.   13139
XP39PMV Pokročilé metody vizualizace dat 2P+2S   ZK Z   4 Slavík P.   13139
XP39VIZ Pokročilé metody vizualizace 2P EN ZK Z   4 Čmolík L., Slavík P.   13139
XP39SPG Seminář Počítačové Grafiky 2P+2S   Z,ZK L   4 Bittner J.   13139
XP39SCG Seminář počítačové grafiky 2P   ZK L   4 Bittner J.   13139
XP39VR Virtuální realita 2P+2S   ZK L   4 Žára J.   13139
XP39VPG Výpočetní geometrie 2P+2S   ZK Z   4 Felkel P.   13139

Aktuální předměty doktorského studia


Stránka vytvořena 2.12.2020 17:51:50, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.