Skupina předmětů - BKYRP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | K | O | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 117   Max. kreditů: 117   Min. předmětů: 19 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0B36PR1 Programování 1 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13136
A0B36PR2 Programování 2 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13136
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 3 6     13101
A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L 3 4     13116
A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3P+2L CS Z,ZK Z 3 6     13135
A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 4 5     13133
A3B33OSD Operační systémy a databáze 3P+2C CS Z,ZK L 4 6     13133
A3B35ARI Automatické řízení 4P+2L CS Z,ZK L 4 7     13135
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 4P+2L CS Z,ZK Z 5 7     13138


Stránka vytvořena 6.8.2020 15:50:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.