Skupina předmětů - BEEMH - Humanitní předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | H | M | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní předměty
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 32   Min. předmětů: 1 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A003TV Tělesná výchova 0+2   Z L,Z   2     34101
A0B16ET1 Etika 2+2s CS KZ Z,L 4 4 Slámečka V. Slámečka V. 13116
A0B16FI1 Filozofie I 2+2s CS KZ Z,L 4 4 Zamarovský P. Zamarovský P. 13116
A0B16FIL Filozofie 2+0s   ZK Z,L 4 2 Zamarovský P. Zamarovský P. 13116
A0B16HI1 Historie I 2+2s CS KZ Z,L 4 4 Elner R., Josefovičová M. Elner R., Josefovičová M. 13116
A0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2+0s   ZK Z,L 4 2 Efmertová M. Efmertová M., Mikeš J. 13116
A0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 2+2s CS KZ Z,L 4 4 Efmertová M., Mikeš J. Efmertová M., Mikeš J. 13116
A0B16MPS Manažerská psychologie 2+2s CS Z,ZK Z,L 4 4     13116
A0B16MPL Manažerská psychologie 2+0s   ZK Z,L 4 2 Fiala J. Fiala J. 13116


Stránka vytvořena 21.10.2019 11:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.