Skupina předmětů - BEEMP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | K | M | P | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 117   Max. kreditů: 117   Min. předmětů: 22 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A1B14SEM Elektrotechnický seminář 2s CS Z Z 1 2     13114
A1B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z 1 5 Ambrožová A., Fialová H. Ambrožová A., Fialová H., Vítek M. 13116
A0B36PRI Programování 2P+2C CS Z,ZK Z,L 1 5 Jelínek I. Jelínek I. 13136
A1B01MA2 Vícedimenzionální analýza 2+2 CS Z,ZK L 2 6     13101
A1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM 2+0s CS ZK L 2 2   Koníček P. 13102
A1B15MAA Matematické aplikace 3+2c CS Z,ZK L 2 6     13115
A1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK L 2 6     13131
A1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM 2+2L CS Z,ZK Z 3 5     13102
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 3+2L CS Z,ZK Z 3 6     13114
A1B15EN1 Elektroenergetika 1 2+2L CS Z,ZK Z 3 5   Procházka R. 13115
A1B37KEL Komunikace a elektronika 2P+2L CS KZ Z 3 4 Dobeš J. Dobeš J., Ulovec K. 13137
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 2+2L CS Z,ZK L 4 5     13114
A1B15EN2 Elektroenergetika 2 2+2s CS Z,ZK L 4 6     13115
A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13113
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6   Kobrle P. 13114


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.