Skupina předmětů - BKMEP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | F | M | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 116   Max. kreditů: 116   Min. předmětů: 22 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A2B02FY1 Fyzika 1 pro KME 2+2L CS Z,ZK Z 1 4     13102
A0B36PRI Programování 2P+2C CS Z,ZK Z,L 1 5 Jelínek I. Jelínek I. 13136
A2B99MAA Matematické aplikace 2P+2C CS KZ L 2 4     13131
A2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2S CS Z,ZK L 2 5     13131
A2B99SAS Signály a soustavy 2+2c CS Z,ZK L 2 5 Vejražka F. Fliegel K., Vejražka F. 13137
A2B02FY2 Fyzika 2 pro KME 2+1L CS KZ Z 3 3     13102
A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L 3 4 Starý O., Vašíček J. Starý O. 13116
A2B31ANO Analogové obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5     13131
A2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5 Haasz V. Haasz V. 13138
A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 2P+2L CS Z,ZK L 4 6 Husák M. Bouřa A., Husák M., Kulha P. 13134
A2B37MMT Multimediální technika 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Klíma M. Bernas M., Husník L., Klíma M., Rund F. 13137
A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 5 Osob je mnoho Mach P., Müller Z., Pivoňka P. 13113


Stránka vytvořena 22.10.2019 05:49:56, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.