Skupina předmětů - BKMEPO2 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
H | K | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 24   Max. kreditů: 24   Min. předmětů: 4 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A2B31HPM Hardware pro multimédia 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13131
A2B31SMS Syntéza multimediálních signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6     13131
A2B37ZST Základy studiové techniky 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13137
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice 2P+2L CS Z,ZK L 6 6 Dobeš J.   13137


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.