Skupina předmětů - BOIHEM - Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | Č | E | F | G | H | J | M | N | P | R | Š | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0B04GA Anglická gramatika 2s   Z Z,L   2 Saláková D.   13104
A0B04KA Anglická konverzace 2s   Z Z,L   2 Saláková D.   13104
A0B04OA Anglický odborný jazyk 2s   Z Z,L   2 Saláková D.   13104
A0B04C2Z Český jazyk 2-1 2s   Z Z   2     13104
A0B04C2L Český jazyk 2-2 2s   Z L   2 Saláková D.   13104
A0B04CIN2 Čínština 2 0+2 CS Z     2 Saláková D. Havlíčková M., Chmelarčík J., Lisá D., Saláková D. 13104
A0B04CIN Čínština 0+2   Z *   2 Saláková D. Havlíčková M., Chmelarčík J., Lisá D., Saláková D. 13104
A0B04KF1 Francouzská konverzace 1 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04KF2 Francouzská konverzace 2 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04F1 Francouzský jazyk 1 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04F2 Francouzský jazyk 2 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04F3 Francouzský jazyk 3 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04JAP2 Japonština 2 0+2   Z *   2 Saláková D. Lisá D., Saláková D., Ulman V. 13104
A0B04JAP Japonština 0+2   Z *   2 Saláková D. Lisá D., Saláková D., Ulman V. 13104
A0B04GN Německá gramatika v praxi 2s   Z Z,L   2 Lisá D.   13104
A0B04KN2 Německá konverzace 2 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04KN Německá konverzace 2s   Z Z,L   2 Saláková D.   13104
A0B04N1 Německý jazyk 1 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04N2 Německý jazyk 2 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04N3 Německý jazyk 3 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04ON Německý odborný jazyk 2s   Z Z,L   2 Lisá D., Saláková D.   13104
A0B04CAE1 Příprava na CAE 1 2s   Z Z,L   2 Saláková D.   13104
A0B04CAE2 Příprava na CAE 2 2s   Z Z,L   2 Saláková D.   13104
A0B04CAE3 Příprava na CAE 3 2s   Z Z,L   2 Saláková D.   13104
A0B04CAE4 Příprava na CAE 4 2s   Z Z,L   0 Saláková D.   13104
A0B04FCE1 Příprava na FCE 1 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04FCE2 Příprava na FCE 2 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04FCE4 Příprava na FCE 4 2s   Z Z,L   2 Saláková D.   13104
A0B04FCE3 Příprava na FCE3 2s   Z Z,L   2 Saláková D.   13104
A0B04PZP Příprava na pobyt německy 2s   Z *   2     13104
A0B04RET Rétorika 2s   Z Z,L   2 Saláková D.   13104
A0B04KR2 Ruská konverzace 2 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04KR Ruská konverzace 2s   Z Z,L   2 Saláková D.   13104
A0B04R1 Ruský jazyk 1 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04R2 Ruský jazyk 2 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04R3 Ruský jazyk 3 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04R4 Ruský jazyk 4 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04KS1 Španělská konverzace 1 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04KS2 Španělská konverzace 2 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04S1 Španělský jazyk 1 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04S2 Španělský jazyk 2 2s   Z *   2 Lisá D.   13104
A0B04S3 Španělský jazyk 3 2s   Z *   2 Lisá D.   13104
A0B04S4 Španělský jazyk 4 2s   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04CA Technická angličtina pro mírně pokročilé 2s   Z L   2 Saláková D.   13104
A0B04TOEFL TOEFL 0+4   Z L   4 Saláková D. Saláková D. 13104
A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L   4 Starý O., Vašíček J. Starý O. 13116
A0B16ET1 Etika 2+2s CS KZ Z,L   4 Slámečka V. Slámečka V. 13116
A0B16FI1 Filozofie I 2+2s CS KZ Z,L   4 Zamarovský P. Zamarovský P. 13116
A0B16FIL Filozofie 2+0s   ZK Z,L   2 Zamarovský P. Zamarovský P. 13116
A0B16HI1 Historie I 2+2s CS KZ Z,L   4 Elner R., Josefovičová M. Elner R., Josefovičová M. 13116
A0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2+0s   ZK Z,L   2 Efmertová M. Efmertová M., Mikeš J. 13116
A0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 2+2s CS KZ Z,L   4 Efmertová M., Mikeš J. Efmertová M., Mikeš J. 13116
A1B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z   5 Ambrožová A., Fialová H. Ambrožová A., Fialová H., Vítek M. 13116
A0B16MPS Manažerská psychologie 2+2s CS Z,ZK Z,L   4 Fiala J. Fiala J. 13116
A0B16MPL Manažerská psychologie 2+0s   ZK Z,L   2 Fiala J. Fiala J. 13116
A1B16PAP Právo a podnikání 2+2s CS Z,ZK Z   5 Kolrosová M. Kolrosová M. 13116
A0B16PRS Prezentační dovednosti 2s CS Z Z,L   2 Knápek J. Beranovský J., Jarská V., Lisá D., Macholda F., Nováková V. 13116
A7B39GRT Grafická tvorba 2+2s CS KZ Z,L   5 Svobodová L. Svobodová L. 13139


Stránka vytvořena 17.12.2018 17:48:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.