Skupina předmětů - BOIP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | F | J | L | M | O | P | Ř | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 89   Max. kreditů: 89   Min. předmětů: 14 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A4B01DMA Diskrétní matematika 2+2 CS Z,ZK Z 1 7     13101
A0B01LAG Lineární algebra 4+2 CS Z,ZK Z 1 7 Pták P. Pták P. 13101
A4B99RPH Řešení problémů a hry 1+3c CS KZ Z 1 6     13133
A0B36PR1 Programování 1 2+2c CS Z,ZK Z 1 6     13136
A0B01LGR Logika a grafy 3+2 CS Z,ZK L 2 6 Demlová M. Demlová M. 13101
A4B01MA2 Matematická analýza 4+2 CS Z,ZK L 2 8     13101
A4B33ALG Algoritmizace 2+2c CS Z,ZK L 2 6 Genyk-Berezovskyj M. Genyk-Berezovskyj M. 13133
A0B36PR2 Programování 2 2+2c CS Z,ZK L 2 6 Jelínek I., Vokřínek J. Faigl J., Jelínek I., Vokřínek J. 13136
A4B01JAG Jazyky,automaty a gramatiky 2+2 CS Z,ZK Z 3 6 Demlová M. Demlová M. 13101
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 3 6 Navara M. Navara M. 13101
A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3+2L CS Z,ZK Z 3 6 Šusta R. Šusta R. 13135
A4B02FYZ Fyzika pro OI 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Pekárek S. Jíra J., Pekárek S. 13102
A0B36APO Architektura počítačů 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Píša P. Štepanovský M. 13135
A4B33OPT Optimalizace 4+2c CS Z,ZK Z 5 7 Werner T. Kúkelová Z., Werner T. 13133


Stránka vytvořena 13.12.2018 07:48:12, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.