Skupina předmětů - BOIPO2 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | F | O | R | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A4B33OSS Operační systémy a sítě 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13133
A4B33DS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136
A4B33ZUI Základy umělé inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6     13133


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.