Skupina předmětů - MOIPRO - Softwarový nebo výzkumný projekt

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Softwarový nebo výzkumný projekt
Min. kreditů: 6   Max. kreditů: 6   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A4M31SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 3 6     13131
A4M33SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 3 6     13133
A4M35SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 3S CS KZ Z,L 3 6     13135
A4M36SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 3 6   Kubalík J. 13136
A4M38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 0P+3C CS KZ Z,L 3 6     13138
A4M39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 3 6 Sloup J. Sloup J. 13139


Stránka vytvořena 18.10.2019 07:51:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.