Skupina předmětů - BEEMEP - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | E | I | L | M | P | S | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 117   Max. kreditů: 117   Min. předmětů: 23 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE0B01MA1 Introduction to Calculus 3+3 EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE0B01LAA Linear Algebra and its Applications 3+3 EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE1B14SEM Seminar on Electrical Engineering 2s CS Z Z 1 2     13114
AE1B16MME Macro and Microeconomics 2+2s EN Z,ZK Z 1 5 Jandera J. Jandera J. 13116
AE0B16PRS Presentation skills 2s EN Z Z,L 1 2 Knápek J. Morgan C. 13116
AE0B36PRI Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5 Mannová B. Mannová B. 13136
AE1B01MA2 Multidimensional Analysis 2+2 EN Z,ZK L 2 6     13101
AE1B02FY1 Physics 1 for EEM 2+0s EN ZK L 2 2     13102
AE1B13PPS Industrial computer systems 2P+2L EN Z,ZK L 2 5     13113
AE1B15MAA Mathematic Applications 3+2c CS Z,ZK L 2 6     13115
AE1B31EOS Electrical circuits 3P+2S EN Z,ZK L 2 6     13131
AE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN KZ L 2 5     13138
AE1B02FY2 Physics 2 for EEM 2+2L EN Z,ZK Z 3 4     13102
AE1B13MVE Materials for Power Electrical Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 3 5     13113
AE1B14SP1 Electric Machinery and Apparatus 1 3+2L CS Z,ZK Z 3 5     13114
AE1B15EN1 Power Engineering 1 2+2L CS Z,ZK Z 3 5     13115
AE1B17EMP Electromagnetic Field 2p+2c EN Z,ZK Z 3 5     13117
AE1B37KEL Communication and Electronics 2P+2L EN KZ Z 3 4 Dobeš J. Dobeš J., Kovář P. 13137
AE1B13VST Technologies in Electrical Engineering 2P+2L EN Z,ZK L 4 6     13113
AE1B14VE1 Power Electronics 1 2+2L CS Z,ZK L 4 5     13114
AE1B15EN2 Power Engineering 2 2+2s CS Z,ZK L 4 6     13115
AE1B13VVZ Manufacturing of Power Devices 2P+2L EN Z,ZK Z 5 6     13113
AE1B14PO1 Electric Drives and Traction 1 2+2L CS Z,ZK Z 5 6     13114


Stránka vytvořena 23.1.2020 09:50:58, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.