Skupina předmětů - BOIEP - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | D | L | O | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 89   Max. kreditů: 89   Min. předmětů: 14 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE4B01DMA Discrete mathematics 2+2 EN Z,ZK Z 1 7 Demlová M. Demlová M. 13101
AE0B01LAG Linear Algebra 4+2 EN Z,ZK Z 1 7     13101
AE4B99RPH Solving problems and other games 1P+3C EN KZ Z 1 6     13133
AE0B36PR1 Programming 1 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Mannová B. Mannová B. 13136
AE4B01MA2 Calculus 4+2 EN Z,ZK L 2 8     13101
AE0B01LGR Logic and Graph Theory 3+2 EN Z,ZK L 2 6     13101
AE4B33ALG Algorithms 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13133
AE0B36PR2 Programming 2 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Jelínek I. Mannová B. 13136
AE4B01JAG Languages, automata and grammars 2+2 EN Z,ZK Z 3 6     13101
AE0B01PSI Probability, Statistics, and Theory of Information 4+2 EN Z,ZK Z 3 6     13101
AE0B35SPS Computer Systems Structures 3P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13135
AE4B02FYZ Physics for Informatics 2+2L EN Z,ZK L 4 6     13102
AE0B36APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L 4 6     13135
AE4B33OPT Optimization 4P+2C EN Z,ZK Z 5 7     13133


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.