Skupina předmětů - MKYREP - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | I | M | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 5 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE3M01MKI Mathematics for Cybernetics 4P+2S EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE3M35TDS Theory of Dynamical Systems 4P+2C EN Z,ZK Z 1 8     13135
AE3M33IRO Intelligent robotics 3P+2C EN Z,ZK L 2 7     13133
AE3M99PTO Team Work 1P+3C EN KZ L 2 6     13133
AE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L 2 7     13138


Stránka vytvořena 23.9.2020 15:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.