Skupina předmětů - MKYREPO1 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | I | M | R
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE3M35PSR Real-Time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13135
AE3M33UI Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13133
AE3M33PRO Advanced robotics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE3M33MKR Mobile and Collective Robotics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE0M33PIS Industrial Information Systems 2P+2C EN Z,ZK L 4 6     13133


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.