Skupina předmětů - MKYREPO3 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | E | I | N | O
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE3M35RIS Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6     13135
AE3M35ORR Optimal and robust control 3P+1C EN Z,ZK L 2 6     13135
AE3M35OFD Estimation, filtering and detection 3P+1C EN Z,ZK Z 3 6     13135
AE0M35PII Industrial Informatics and Internet 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13135
AE3M35NES Nonlinear Systems and Chaos 3P+1C EN Z,ZK Z 4 6     13135


Stránka vytvořena 11.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.