Skupina předmětů - MOIEPO1 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | M | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE4M33RZN Advanced Methods for Knowledge Representation 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13136
AE4M33BIA Bio Inspired Algorithms 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13133
AE4M36PAH Planning and game playing 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13136
AE4M33SAD Machine Learning and Data Analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13136
AE4M36MAS Multiagent Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13136
AE4M33AU Automatic Reasoning 2P+2C EN Z,ZK L 4 6     13136


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.