Skupina předmětů - MOIEPO2 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | E | I | O | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE0M35PII Industrial Informatics and Internet 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13135
AE4M34ISC Systems on Chip 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13134
AE4M35OSP Open-source programming 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13135
AE4M36PAP Advanced Computer Architectures 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13136
AE4M38KRP Computer Interfaces 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13138
AE4M38AVS Embedded Systems Application 2P+2L EN Z,ZK L 4 6     13138


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.