Skupina předmětů - MOIEPO3 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | D | G | M | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE4M33DZO Digital image 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13133
AE4M33MPV Computer Vision Methods 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13133
AE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13133
AE4M33TDV 3D Computer Vision 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE4M33SAD Machine Learning and Data Analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13136
AE4M39VG Computational Geometry 2P+2S EN Z,ZK Z 3 6     13139


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.