Skupina předmětů - MEEMEP3 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | M | O | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 51   Max. kreditů: 51   Min. předmětů: 10 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE1M01MPE Mathematics for Economy 4+2 EN Z,ZK Z 1 6     13101
AE1M13VES Manufacturing of Electrical Components 2P+2L EN KZ Z 1 4     13113
AE1M16FIU Financial Accouting 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE1M16MAR Marketing 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE1M16FIM Financial Management 2+2c EN Z,ZK L 2 6     13116
AE1M16OVY Operations Research 2+2c EN Z,ZK L 2 5     13116
AE1M16STA Statistical methods in economics 2+2c EN Z,ZK L 2 5     13116
AE1M13VEZ Manufacturing of Electronic Equipment 2P+2L EN Z,ZK Z 3 5     13113
AE1M16EKL Ecology and economy 3+1s EN Z,ZK L 3 5     13116
AE1M16SIR System Analysis and Decision Making 2+2c EN Z,ZK Z 3 5     13116


Stránka vytvořena 2.7.2020 07:50:33, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.