Skupina předmětů - MKMEEP - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | I | M | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 37   Max. kreditů: 37   Min. předmětů: 7 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE2M01PMS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE2M99CZS Digital Signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5     13131
AE2M32MKS Mobile Communication Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z 1 4     13132
AE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Jakovenko J.   13134
AE2M37DKM Digital communications 3+1s EN Z,ZK Z 1 4     13137
AE2M17AEK Antennas and EMC in Radiowave Communication 2+2L EN Z,ZK L 2 5 Hazdra P.   13117
AE2M99MAM Microprocessors and microcomputers 2P+2L EN Z,ZK L 2 6     13131


Stránka vytvořena 10.7.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.