Skupina předmětů - MKMEEPO1 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | M | R | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 27   Max. kreditů: 27   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE2M17MOS Microwave Circuits and Subsystems 2+2c EN Z,ZK L 2 5     13117
AE2M17PDS Terrestrial and Satellite Radio Links 2+2c EN Z,ZK Z 2 6     13117
AE2M37KDK Coding in digital communications 3+1c EN Z,ZK L 2 5     13137
AE2M17PMP Computer Aided Modeling of Field 2+2c EN Z,ZK L 3 5     13117
AE2M37RSY Radio systems 2+2L EN Z,ZK Z 3 6     13137


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.