Skupina předmětů - MKMEEPO3 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | I | M | N
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 27   Max. kreditů: 27   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE2M34NIS Integrated Systems Design 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
AE2M34MST Microsystems 2P+2L CS Z,ZK Z 2 5 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
AE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Voves J. Voves J. 13134
AE2M17CAD CAD and Microwave Circuits 2+2c EN Z,ZK Z 3 6     13117
AE2M31IAS Implementation of Analog Systems 2+2c EN Z,ZK L 3 6     13131


Stránka vytvořena 20.9.2019 05:51:45, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.