Skupina předmětů - MKMEEPRO - Project

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Project
Min. kreditů: 6   Max. kreditů: 6   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE2M17IND Individual Project 4s EN KZ Z 3 6     13117
AE2M31IND Project   EN KZ Z 3 6     13131
AE2M32IND Individual Project 0P + 4S EN KZ Z,L 3 6 Bešťák R.   13132
AE2M34IND Individual Project 4C CS KZ Z 3 6 Husák M. Husák M. 13134
AE2M37IND Individual Project 4s EN KZ Z 3 6     13137


Stránka vytvořena 23.10.2019 17:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.